C. ZWIGTMAN 't Vermaak wordt u gegunt na't zweeten bij den ploeg, Strijkt vrij de zorg van 't hart, gij die van 's morgens vroeg, Voor 't opgaan van de zon tot dat de starren lichten. Uw nut' en noodig werk moet op het veld verrigten, Doch laat in al uw doen, als gij in gulle vreugd. Het akkerwerk verpoost, de hagelblanke Deugd Uw leidsvrouw zijn, zoo moet uw veldvrucht welig groeijen. Uw land en wei van graan en boter overvloeijen. Kennis te Goes, ca 1910 Noten: 1. Mevrouw A.A. van der Poel noemt Zwigtman de meest begaafde van de drie bekend zijnde Noord-Bevelandse schilders uit de negentiende eeuw. A.A. van der Poel. Drie Noordbevelandse schilders. Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1968. De andere twee zijn Marinus Zwigtman (1818-1848), zoon van Cornelis, en Karei Kramer (1832-1918), een leerling van Cornelis Zwigtman die later diens zaak heeft overgenomen. 2. De vaste Noord-Bevelandse kermisdata waren voor Wissenkerke de donderdag voor Pinksteren, voor Colijnsplaat de woensdag vallend voor de kermis in Veere die op 11 juli viel, en voor Kortgene de voorlaatste dinsdag in augustus. 3. Atlas van Stolk, inv.nr. 3928. 104

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 106