J. KOK met als doel deze lijn voortaan in de zomermaanden te gebruiken voor ritten met oud en gerestaureerd spoorwegmaterieel. Op 26 juli 1972 werd een proefrit uitgevoerd en op 7 april 1973 werd de SGB-lijn geopend. In Hoedekenskerke staat het gerestaureerde SGB- station nu in de buurt van de voormalige PSD-veerhaven bij gemaal "Groenewege" achter de zeedijk. De oude landbouwhaven, die vroeger van belang was voor het transport van landbouwprodukten, is nog aanwezig. Tenslotte zij nog vermeld dat het autobusverkeer in Zeeuws-Vlaanderen en op Zuid- Beveland nu wordt uitgevoerd door de nv ZUID-WEST NEDERLAND (ZWN), die in 1978 was ontstaan door een fusie van de bedrijven van RTM, SBM, ZVTM en SW. In 1985 werd ook de AMZ bij deze onderneming gevoegd. De veerboten en het trammaterieel welke uit dienst werden gesteld, werden in veel gevallen niet direct gesloopt. De beschrijving van de lotgevallen daarna is ook vermeldenswaardig, in de volgorde dat dit materieel werd afgevoerd. 1871 ZEELAND (1866) Omdat het nog maar vijf jaar gebruikte houten schroefstoomschip slecht voldeed - de passagiers dienden veel klachten in - werd dit vaartuig in 1871 voor f. 4500,— verkocht aan de aannemers De Borst Verdoorn Van Haaften Co. in Ameide. 1887 ZEEUWSCH-VLAANDEREN (1870) Dit houten raderstoomschip werd ernstig door de paalworm (Terredo Navalis) aangetast. Op 3 november 1887 werd het voor f. 2310,— verkocht en één jaar later volgde de sloop. 1900 WESTERSCHELDE (1867) Op 3 juni 1900 werd het laatste houten raderstoomschip van de PSD voor f. 4500,— verkocht. Koper werd A.van Voordenne in Norddeich (Oost-Friesland). Het vaartuig werd voortaan als woonschip voor werklieden in de haven van Vlissingen gebruikt. 1905 ZEELANDIA (1872) Dit ijzeren raderstoomschip werd op 18 oktober 1905 buiten dienst gesteld en werd gedeeltelijk onttakeld. De PSD gebruikte dit vaartuig voortaan als drijvende werk- en bergplaats in Vlissingen. In 1923 werd het casco voor f. 420,— voor de sloop verkocht aan de firma Montanari in Middelburg. 1909 WALCHEREN (1887) Het eerste stalen raderstoomschip van de PSD bleek erg duur in onderhoud te zijn. Er moesten vaak reparaties worden uitgevoerd. Dit heeft de PSD tussen 1887 en 1905 maar liefst f. 137.500,— gekost, terwijl de bouwprijs f. 86.524,— bedroeg. Daarom werd dit schip op 18 oktober 1909 voor f. 16.747,50 verkocht aan P. Lobbestal-Van den Bosch in Gent. Onder de gehandhaafde naam werd het schip voortaan gebruikt als rondvaartboot langs de Belgische kust en voer ook wel op de dienst Oostende- Middelburg vv. 1916 ZEEUWSCH-VLAANDEREN (1891) Dit raderstoomschip werd in augustus 1916 voor f. 25.800,— aan L.Nolson in Terneuzen verkocht. Eén jaar later werd het vaartuig verkocht aan de Visscherij- Maatschappij Derika in IJmuiden en werd als stoomtrawler - met de registratie YM 265 - ingericht voor de 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 20