VEERBOTEN EN TRAMS IN HANSWEERT polder. In 1972 werd bij de Terneuzensche Scheepsbouw Maatschappij de stoom machine verwijderd en vervangen door twee dieselmotoren en kwam als motorschip in dienst op 1 september 1972. De ZIJPE bleef tot 6 juli 1988 varen bij de veerdienst Zijpe-Anna lacobapolder, die 88 jaar heeft bestaan. Deze dienst - vanaf 1978 geëxploiteerd door de ZWN uit Zierikzee - werd toen opgeheven. In 1995 lag dit verwaarloosde schip in één van de oudste dokken van de Antwerpse haven afgemeerd. 1960 KONINGIN WILHELMINA (1928) Met de naamgeving van dit motorschip begon de PSD met de stamboom van ons Oranjehuis. Na 32 bewogen dienstjaren was dit schip in 1960 voor de verkoop beschikbaar. De nv Texelsche Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) was geïnteres seerd in de overname. De TESO onderhield de veerdienst Oudeschild-Den Helder. Na enkele proefvaarten kwam men tot overeenstemming. De KONINGIN WILHELMINA werd op 5 mei 1960 door de TESO overgenomen voor f. 400.000,— en f. 27.122,— voor de reserve onderdelen. De TESO liet het schip voor f. 35.000,— verbouwen en het werd op 8 juni in dienst gesteld onder de oude naam. Op 8 juni 1962 werd de nieuwe veerhaven 't Horntje op Texel geopend. De KONINGIN WILHELMINA bleef nog een tijdje met stukgoederen naar Oudeschild varen. Men noemde dit schip vaak "opoe". In 1967 werd dit schip verkocht aan de sloperij A.C. van Slooten in Wormerveer en het werd daarna in mei 1967 door sleepboten van de Koninklijke Marine weggesleept. De vrijgekomen teakhouten dekplanken werden gebruikt bij de restauratie van de tweemast hektjalk EERSTELING (bouwjaar 1908). Het casco werd in 1968 doorverkocht aan aannemersbedrijf Van Splunder in Rotterdam. Het deed dienst als bergingsponton en werd aldaar in 1968 gesloopt. De "Prins Hendrik" in 1936 als veerboot Hansweert-Walsoorden 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 27