J. KOK Voor de samenstelling van deze bijdrage werden de volgende bronnen gehanteerd: 1. "VAREN TUSSEN OVERKANTEN', R.Antonisse, Uitgeverij De Boer, Middelburg (1978); 2. "DE VLOOT VAN DE PSD IN ZEELAND", W.J.J. Boot, uitgeverij Europese Bibliotheek, Zaltbommel (1982); 3. "KRUININGEN, HEERLIJKHEID EN GEMEENTE", Jhr.Dr.G.F.Sandberg, uitgave drukkerij Van der Peijl, Kruiningen (1982); 4. '"t REISVAERD1G BEVELAND", J.C.van Hartingsveldt, uitgeverij De Boe, Middelburg (1984); 5. "KNOOPPUNT IN WEST-EUROPA", J.Kok. uitgave drukkerij Van der Peijl, Kruiningen (1986); 6. "DE NEDERLANDSE RADERSTOOMVAART", W.J.J.Boot, uitgeverij De Alk, Alkmaar (1990); 7. "RADDRAAIER", uitgave Nederlandse Raderstoomboot Maatschappij. Rotterdam. Fotobijdragen werden beschikbaar gesteld door: 1Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied, Middelburg; 2. Eerste Nederlandsche Oude Effecten Antiquariaat, Amsterdam; 3. Fotobureau NVBS, Arnhem; 4. Verkeersbureau Malta, Amsterdam; 5. Uitgeverij De Spaarnestad. Haarlem; 6. Nederlandse Raderstoomboot Maatschappij, Rotterdam; en de heren: 7. C.G.de Bijl, Strijen; 8. L.M.Kruik, Amsterdam; 9. Ds. B. van der Lely, Hoogeveen; 10. N.J. van der Meer, Schore; 11. J.Nieweg, Hoorn; 12. Ir. S.van Overbosch, Ootmarsum; 13. M.J.Poleij, Kruiningen; 14. Joh.Visscher, 's-Gravenpolder; 15. C.W.Vreedenburg, Vledder; 16. B.IJskes, Zaandam. 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 32