Z Z^o H 1ST iJ<^BEW. ExZZsJ ^3??DD E LBV3?£z (C) Heemkundige Kring De Bevelanden Wijngaardstraat 3 4461 DA Goes tel. (0113) 24 97 87 fax. (01100) 24 97 89 Vormgeving, complete begeleiding en druk: RVH-druk Goes De redactiecommissie bestaat uit mevrouw Dr. G. Dominicus-Sevenster, drs. O.W. Hoogerhuis, L.J. Abelmann, F.H. de Klerk, A.P. Buijs en W.P. den Toom. Adviseur redactie: L.J. Moerland. Technische verwerking artikelen: Mw. A.H. Warren. Aspirant-auteurs van artikelen over Zuid- en Noord-Beveland kunnen kontakt opnemen met de redactiecommissie p/a Gemeentearchief Goes, Wijngaardstraat 3, 4461 DA Goes. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk. fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 4