T.H. VON DER DUNK Fort Both, plattegrond van de schoolmeesterswoning en schepenkamer (onuitgevoerd ontwerp Bibliotheek RUL, collectie Bodel-Nijenhuis, BN 009-10-069. waarop Voerman zich dan naderhand heeft gebaseerd. De grote overeenkomst tussen dit ontwerp en de door Kayser tussen 1783 en 1785 gebouwde kerk van Hoofdplaat in Zeeuws-Vlaanderen, die bovendien op een soortgelijke wijze tussen een - beide eveneens door de landsarchitect in ene moeite door ontworpen - pastorie en school aan een pleintje werd gesitueerd92', wijst hierop. Kayser was immers ook nog maar net uit Zeeland vertrokken toen het bouwplan voor Bath werd ingediend. Weliswaar bezat het kerkje van Hoofdplaat een vierkante, en geen rechthoekige grondslag, maar de vormgeving van de voorgevel van het project voor Bath lijkt er regelrecht op 56

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 58