DE STICHTING VAN HET FORT EN DE KERK VAN BATH geïnspireerd. We zien dezelfde schuine steunberen, een zelfde driehoekig fronton met klein rond venster daarin ter afsluiting van de middenpartij, en een sterk verwante dakruiter op het hoogoprijzende schilddak, waaraan bovenal de obeliskvormige spits opvalt, die met zijn ingesnoerde concave voetstuk een tweelingbroertje van die in Hoofdplaat lijkt te vormen. Vooral die obelisk, waarvan de bijzondere vorm direct aan reconstructies van Egyptische en Egyptiserende oudheden van de Oostenrijkse architect Johann Bernhard Fischer von Erlach lijkt te zijn ontleend"", en waarvoor dus enige architectuurhistorische kennis vereist was, is opvallend. Fischers prenten van de Pyramide van Sotis, alsmede van de Obelisk van Marcus Aurelius en Lucius Verus in Rome, als gepubliceerd in zijn uit 1721 daterende Entwurff einer Historischen Arch.itek.tur, vormen sprekende exemplaren. Hun voorbeeld functie lijkt om die reden voor het auteurschap van het ontwerp voor Bath eerder te duiden op een theoretisch onderlegd man als Kayser - medeoprichter van de Middelburgse tekenacademie in 1778 en onbezoldigd docent bouwkunde aldaar"41 - dan op zijn opvolger. Het bouwplan voor de hervormde kerk van Bath is helaas evenmin als dat voor predikantshuis en school ooit uitgevoerd, en uit het tijdelijk gebruik van het pakhuis van de Admiraliteit werd zo nagenoeg een definitief. Pas in 1828 kwam een nieuw, groter bedehuis tot stand, dat tot 1890 dienst zou doen. 57

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 59