Voorwoord Voor u ligt het 24e jaarboek van onze Heemkundige Kring. Ook dit jaar bleek het mogelijk om een jaarboek samen te stellen met artikelen die handelen over verschillende aspecten uit onze regionale geschiedenis. In eerste plaats vervolgt de heer J. Kok zijn bijdrage over de veerverbindingen tussen Zuid- Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen. Tevens belicht hij de tramverbinding tussen de veerhaven van Hansweert en het treinstation te Vlake. Daarna volgt een eerder gepubliceerd, maar minder bekend artikel, van de hand van de inmiddels overleden heer A .J. van Dissel dat de geschiedenis van het visperk (hoek tussen de Turfkade en de Kleine Kade) nader uiteenzet. De heer T.H. von der Dunk bespreekt hierna de stichting van het fort en de kerk van Bath. Ons redactielid de heer J. Boogaard gaat nader in op de vereniging "Ijsvermaak" in Goes die heeft bestaan van 1879 tot 1990. De schilder Marinus van Reymerswael is onderwerp van bespreking in het artikel van de heer A. Mackor. Het jaarboek vervolgt met een impressie van een Zeeuwse dorpskermis in het begin van de negentiende eeuw. Deze sfeertekening betreft het gedicht Zeeuwsche Boere-kermis van de heer C. Zwigtman uit 1817. - Het laatste artikel betreffende het obituarium van Monster nemen wij met toestemming van de auteurs over uit het boek "De kerk en de Nederlanden". Deze uitvoerige bronanalyse is van de hand van de heer en mevrouw JHaarschalkerweerd. Het bestuur zegt tot slot de auteurs en de redactiecommissie dank voor de geleverde inspanningen en wenst de lezers veel leesplezier. Het bestuur. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 5