T.H. VON DER DUNK 52. Zie de legenda bij de bewaarde plattegrond uix, 1788 in ARA OPV B5. Wat het exterieur betreft: vermoedelijk geeft de "Teekening van het Groot Arsenaal Gebouwd in 1787 tot woning van Ambtenaren en Rijks Belastingen" uit 1852 (ARA B38) het desbetreffende centrale deel van het voormalige hoofdgebouw van de Admiraliteit weer. Vergelijking met een potloodtekening van J.Bulthuis uit het eind van de 18de eeuw (RA Zeeland, Zeel.111. 11-1636) die mogelijk hetzelfde gebouw weergeeft leert, dat dan in de tussenliggende halve eeuw wel een ronde poort is toegevoegd, terwijl de wapenschilden boven de voordeur en in het fronton (na de Bataafse Omwenteling van 1795?) zijn verwijderd. 53. Brief AM aan GR. 8-12-1789, SvZ 1426.11; Resoluties GR, 17-12-1789, SvZ 597. 54. Voor de bakkerij (en een woning voor eigen gebruik) zie Request van Cornelis Victor, timmerman te Middelburg, van 21-2-1788, SvZ 1425.1; en Resoluties GR. 6-3-1788, SvZ 596. Voor de kleermakerij zie Request van Jan Goudezon van 8-10-1788. SvZ 1425.11; en Resoluties GR. 16-10-1788. SvZ 596. Bij dezelfde gelegenheid wordt, op diens request van 8-10-1788. aan Hendrik Brand toegestaan om een bakkerij te beginnen en daartoe het al door Victor met die bedoeling gebouwde pand te kopen. Ook dit is kennelijk niet van lange duur, want een kleine twee jaar later krijgt ene Jan Dronkers toestemming om een woning te bouwen en er het bakkersbedrijf uit te oefenen; zie diens Request van 17-8-1790, SvZ 1427.11; Resoluties GR, 26-8-1790, SvZ 598. 55. Zie Resoluties GR. 8-5-1789 en 8-6-1789, SvZ 597. Uit de laatste blijkt eveneens dat Cornelis Victor met de hem toegewezen percelen nog niet veel had gedaan. 56. Request van Maria Susanna Loncq. 7-5-1789. SvZ 1426.1; Resoluties GR. 26-5-1789 en 16-7-1789, SvZ 597; haar echtgenoot Willem de la Haije krijgt bij laatstgenoemde gelegenheid toestemming om een huis binnen het fort te bouwen. Hij wordt later als magazijnmeester aangesteld; zie Resoluties GR, 7-11-1789. SvZ 597. De bouw van het huis schijnt overigens lang op zich te hebben laten wachten; nog na een jaar woonde hij in een keet buiten de omwalling, en moest hij tot het maken van haast worden aangemaand. De la Haije verzocht daarop tevergeefs vanwege geldgebrek om uitstel; zie zijn Request van 20-7-1790, SvZ 1427.11; Resoluties GR. 15-7-1790 en 29-7-1790. SvZ 598. Zie dienaangaande ook nog, vanwege verdere vertraging met de beloofde bouw. Resoluties GR. 13-10-1790 en 3-12-1790, SvZ 598. 57. Vgl. request om winkel te mogen beginnen van Jacob Janssen. 10-8-1789, SvZ 1426.11: met Resoluties GR, 26-8-1789, SvZ 597. Later, als het huis af is, herhaalt hij deze aanvraag, gepaard aan het verzoek om tot kolenmeester, turftonner en bierdrager aangesteld te worden. Zie Resoluties GR. 4-3-1790, SvZ 598. Goed twee jaar later wil ook een zekere Adriana van Oosdorp uit Doel een winkel beginnen; zie Bericht van A.Voerman, 10-1-1792, SvZ 1430.1; Resoluties GR. 14-12-1791 en 12-1-1792, SvZ 599 resp.600. Voor de aanvraag van Pieter van 't Leven uit de polder van Maire voor de bouw van een huis zie Request van 18-1- 1792, SvZ 1430.1 sub 2-2-1792; Bericht van A.Voerman, SvZ 1430.1; Resoluties GR. 19-1-1792 en 2-2- 1792, SvZ 600. Voor de aanvraag van commies Hendrik Deeler voor hetzelfde zie Request van 20-12-1792, SvZ 1430.11: Resoluties GR. 26-12-1792. SvZ 600. Op een kaart uit 1788 zonder opschrift, ARA OPV B5. is precies aangegeven aan wie inmiddels welk perceel is toebedeeld, waarbij latere uitgiften naderhand zijn toegevoegd. 58. Zie Resoluties RvS, 7-4-1789, RvS 367. p.384r/v: Brief RvS aan SG, 7-4-1789. RvS 570; Brief RvS aan SvZ. 7-4-1789. RvS 540 (ook in: SvZ I 146); Resoluties RvS, 15-4-1789, RvS 367, p.415r/v; Resoluties Staten, 20-4-1789, SvZ 2.2 212, p. 198-199. 59. Resoluties Staten, 4-5-1789, SvZ 2.2 212, p.251-254. De citaten op p.252 resp. p.253. Ook opgenomen in Resoluties GR, 8-5-1789, SvZ 597. 60. Brief van SvZ aan RvS, 4-5-1789, RvS 1169: exh.20-5-1789. Het citaat op p.2-3. 61. Resoluties RvS, 20-5-1789. RvS 367, p.548v-549r. 62. Resoluties GR. 8-5-1789. SvZ 597. 63. Zie Resoluties GR. 8-6-1789. SvZ 597. 64. Resoluties GR. 8-6-1789, SvS 597. 65. Resoluties GR. 11-6-1789, SvZ 597, resp. punten 3, 4, 8 en 9. Zie voor het van de stadhouder verlangde garnizoen ook brief GR aan S, 11-6-1789, SvZ 1621. Voor de bestrating en riolering: Memories van C.Kayser, 30-7-1789 en 24-8-1789. SvZ 1426.1: Resoluties GR. 31-7-1789, 18-8-1789 en 26-8-1789 (besteding bij Leendert de Munck voor ƒ1450), SvZ 597. Zie voorts Resoluties GR. 21-7-1790. SvZ 598. Voor de afwikkeling van de aanleg van het paalhoofd: Brief van C.Kayser aan GR. 18-6-1789, SvZ 1426.1, onder overlegging van een nieuw goedkoper eigen plan (tekening ontbreekt); Memorie van C.Kayser van 30- 11-1789, SvZ 1426.11; brief van C.Kayser aan GR, 14-12-1789 (voltooiingsbericht), SvZ 597; Resoluties GR. 26-6-1789. 29-6-1789, 23-7-1789 (besteding bij Leendert de Munck voor ƒ1655), 2110-1789, 3-12- 1789 en 17-12-1789, SvZ 597; Resoluties GR, 27-5-1790, SvZ 598. De kwestie van het meubilair laat men, nadat de Raad van State moeilijk blijkt te doen, uiteindelijk maar zitten, waarna Kayser de opdracht krijgt 60

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 62