T.H. VON DER DUNK Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, XV (1981) no.3-4. p.14-15; alsmede recent uitvoerig: I.H.Vogel-Wessels Boer. "Een schepping van Coenraad Kaijser: de hervormde kerk te Hoofdplaat". Bulletin [van de] Stichting Oude Zeeuwse Kerken, no.36 (1996), p.13-20. De school werd al in 1829 tot raadhuis getransformeerd, dat in 1912 door nieuwbouw werd vervangen. De pastorie werd in 1938 gesloopt; zie aldaar, p. 18. 93. Vgl. J.B.Fischer von Erlach. Entwurff einer Historischen Architektur, Wien 1721 (Facsimile-uitgabe in de serie 'Die bibliophilen Taschenbücher' no. 18, Dortmund 1978). boek I. pi. XIV en XX. 94. Zie C.Schnitger en P.Don. "Vernuft en vlijt" [De Middelburgse Tekenacademie van 1778 tot nu], Zeeuws TijdschriftXXXVI (1986), p.9-11. 62

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 64