J. BOOGAARD Een aantal potentiële nieuwe bestuursleden blijkt als lid bedankt te hebben. Na enig geharrewar wordt een voorlopige voorzitter gekozen in de persoon van L.M. van Campen. Daarna wordt het ontwerp-reglement besproken, bijgesteld en tenslotte aangenomen. Dan volgt de bestuursverkiezing. L.M. van Campen wordt president, M.D. Ramondt de vice-president. R van Eijkeren Pzn. wordt le secretaris en L.K. Breker 2e secretaris, als penningmeester wordt H.J. Baning gekozen.19' Het reglement, dat in druk verscheen, vermeldt als oprichtingsdatum 10 november 1879, maar we zijn er inmiddels achter dat de feitelijke oprichting ergens tussen 15 januari 1876 en 11 januari 1879 moet hebben plaatsgevonden. Schoonrijden op de "Westvest", winter 1916/1917. 7. Het reglement. Het reglement zoals dat op 10 november 1879 werd vastgesteld beschrijft in artikel 1 het doel. Dat was tweeledig: 1het veredelen, bevorderen en regelen van het ijsvermaak, door het in orde brengen en houden van de ijsbaan. 2. het organiseren van ijsfeesten voor haar leden en het publiek en voor minvermogende kinderen. We kunnen dus vaststellen dat naast de belangen van de eigen leden ook het bedrijven van liefdadigheid aan de kinderen van minvermogende stadgenoten hoog in het vaandel stond. Hiermee is duidelijk de trend gezet: naast (ijs)-vermaak is bedeling een vast gegeven binnen de vereniging. Sport was daarbij slechts een middel om dat te kunnen bereiken. Vanaf 16-jarige leeftijd kon men lid worden, ook vrouwen werden toegelaten. De contributie bedroeg ƒ1,per jaar terwijl jeugdleden van 16 tot 19 jaar 0,50 betaalden. 68

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 70