J. BOOGAARD Noten 1. Nieuwsblad voor de Bevelanden. 19-11-1997 zie ook: documentatiemap 417, GAG. 2. Zie hiervoor: "het ligchaam staat regtop", geschiedenis van het gymnastiekonderwijs en de sportoefening in de 2de helft van de 19de eeuw. HJBZNB. no. 20. 3. Historische WP. deel 2, blz. 669 e.v. 4. "Vermaak, tussen beschaving en kerstening", blz. 2 en 21t/m 23 5. "Vermaak, tussen beschaving en kerstening", blz 45/46 6. "Het ligchaam staat regtop", blz 24/25 7. Goessche Courant, 20-11-1866 8. Notulen Volksbelangen, 6-2-1867. 9. "Vermaak, tussen beschaving en kerstening", blz. 69 10. "Vermaak, tussen beschaving en kerstening", tabel 3-1 11. Notulen volksvermaken, 8-8-1878. 12. "Vermaak, tussen beschaving en kerstening", hfdst. 3. 13. Notulen volksvermaken, 12-2-1870. 14. Zie bijlage I. 15. Goessche Courant, 18-2-1870. 16. Goessche Courant, 22-2-1870. 17. Goessche Courant, 15-1-1876. 18. Goessche Courant, 11-1-1879. 19. Notulen Ijsvermaak, 10-11-1879. 20. Reglement Ijsvermaak. 21. Notulen Ijsvermaak, 30-11-1884. 22. Notulen Ijsvermaak, 22-12-1890. 23. Notulen Ijsvermaak, 24-11-1891. 24. Notulen Ijsvermaak, 25-1-1892. 25. Notulen Ijsvermaak, 7-12-1879 26. Notulen Ijsvermaak, 12-1-1886 en 16-1-1887 27. Notulen Ijsvermaak, 31-12-1887 en 4-2-1888 28. Reglement Ijsvermaak, 10-11-1879 29. Notulen Ijsvermaak, 20-12-1885 en 12-1-1886 30. Notulen Ijsvermaak, 12-1-1886 31Statuten Ijsvermaak. 32. Notulen Ijsvermaak, 12-1-1897 33. Goessche Courant, 22-2-1870 en 18-12-1879 34. Goessche Courant, 25-1-1881 35. Goessche Courant, 10-1-1893 36. Nieuwe Goessche Courant, 22-2-1870 37. Nieuwe Goessche Courant, 20-1-1876 38. Notulen Ijsvermaak, 18-3-1883 74

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 76