fliARDESCH, Med. Doctor te hlh'areüteek, 799 ft. dingemans, Ópper-Kommis bij de Centrale Directie van Walcherente Middelburg. ,799. dobbelaer de wind, Med. Doctor 5? Anatomias Lector aan het Atheneum illustre te Middelburg* iSoi. S. rekker, Leeraar der Doopsgezinden te Mid delburg1801. Mr. j. ten brink, Hoogleeraar In de Wijsbe geerte en Letterkunde te Groningen1801. c. w. stronck, Predikant in de Nederduitfche Hervormde Gemeente te Dordrecht. iSoi. Mr. d. j. van lennep, Hoogleeraar in de Ge- chiedkunde Welfprekenheid Oudheden Griekfche- en L atijn fche talen, KidderN.L. te Amflerdami8oi, Mr. a. war in, Secretaris van de Maatfehappn tot bevordering van den Landbouw xz Amflerdam1801. J* Raepsaet, te AudenaerieiSqq, PeKommandeur c. e. de nieuport, Lid var, de Staten Generaalllidder N.L. te Brusfck I Soa. J h willmet, AX. M. Phil. Doet., Hoogleeraar in de Oosterfche talenOudheden en Bijbel* fche Uitlegkunde, te Amflerdam, 1802. g. reumont, Med. Doctor te Aken1802. Mr. J. E. ONDER DE WIJNGAART CANZIUS; J. U. D. te Emmerik1802. f. A. uilkens, A* L. M. Phil. Doctor en Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde te Groningen» 1802. Mr. j. verheije van ciTTERS, Oud» Raad van den Hove van Holland Zeeland eit West - Friesland, op 't Slot Popkensburg in Walcheren1803. kops, Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde te Utrecht1803. A. van uijtenhoveNj Predikant te Brouwers* hay en, 1803. j. scharp, S. S« Theol. Doctor en Predikant in de Nederduitfche Hervormde Gemeente te RotterdamRidder NL1803. h. K.R0M, Predikant in de Nederduitfche Her* vormde Gemeente te Gouda1803. êkama, AX. M. Phil. Doctor, Hoogleer.iar- in de Wis- en Natuurkunde te Leiden. 1S04. c* M 2Ï

Tijdschriftenbank Zeeland

Jaarverslagen en naamlijsten KZGW 1817-1906, 2018 - heden | 1817 | | pagina 12