to Mr. t. A. VAN adrichem, Advocaat Fiskaal voor de middelen te Lande in de Provincie Zeelandte Middelburgs 1814, Mr. a. p. van doorn, Lid van de Regtbank van eerften aanleg, te Middelburgs 1814. Mr. c. j, kneppelhout, Med. et J. U. Doe- tor, te Leiden* 1814. Mr. w. M. DE braüWj Directeur der Registra tie-, Zegel- en Hijpotheek- regtea in Zeeland te Middelburg1814. Mr. P. c. VAN goethem, Oud- Raad der Stad Middelburg1814. Mr. j, p. hoeufft, Raad der Stad Amjler- damen Secretaris der Maatfchappij tot be vordering van den Landbouw aldaar, 1814, H. brouwer, Raad der Stad Middelburg* 1815,, H. camerlingh, Major- Ingenieurin dienst vanZ.M. den Koning der Nederlanden. 1815^ De Ridder, Jonkheer j. H. van kinsbergen, Grootkruis der Militaire WiHems OrdeLieu! tenant - Admiraal der Zeemagt van het Rijk der Nederlanden, te Apeldoorn1815. 4 U c. VAN sonsbeeck. Burgemeester der Stad Middeiburg* 1815. Mr. C II Mr. m. j. de jonge, Lid der Staten van Zee^, land, te Middelburg1815. 8. dassevael, Secretaris der Algemeens Re«* 'kenkamer, te Gravenhage* 1815. j. h. gillissen, Predikant bij deNederduitfch& Hervormde Gemeente te Middelburg1815. c. de jonge, Lid der Staten Generaal Kidder N* X., te Middelburg1815. Jonkheer 0, retelaer van driel, Komxnisfa- ris Generaal van Onderwijs, Eunften en We- tenfclrappenenz.Kommandeur N. L., tc 's Gravenhage* 1815. Mr. w. n. lambrechtsen, Plaatsvervangend Regter in de Regtbank van eerlten aanleg te Middelburg1815. Mr. a. van ciTTERS, Directeur der Belastin gen in Zeeland, te Middelburg1815. Mr. p. j. boddaert, Lid der Staten van Zee land, te Middelburg. 1816. De Baron c. a. g. van der capellen, Kom* mandeur N. L*> Gouverneur Generaal van Neerlands Indien, te Batavia181Ó. Mr. p. s. maurisse, Oud- Praelident van de Regtbank van eersten ganleg te Hoorn te. Ë&avid* 181$» Mfv

Tijdschriftenbank Zeeland

Jaarverslagen en naamlijsten KZGW 1817-1906, 2018 - heden | 1817 | | pagina 6