10 I. G. J. van den bosch, lid der staten van Zeeland, burgemeester der gemeente Kattendijke, ridder N. L. en Eikenkroon. 1812. e. b. swalues. s. theol. doctor en predikant, te Amsterdam. 1812. p. j. andkeae s. s. theol. doctor, luthersch predikant en school opziener, te Zierikzee. 1812. l. c. Meijer, predikant, te Hontenisse. 1842. a. A. Sebastian, oud-hoogleeraar in de geneeskunde, te Gronin gen, wonende te Amsterdam, ridder N. L, 1812. f. A. w. MiQUEL, hoogleeraar in de kruidkunde aan het Athe naeum, te Amsterdam, ridder N. L. 1842. C. b. c. suringar, hoogleeraar in de geneeskunde, te Leyden. 1842. W. h. de vriese, hoogleeraar in de wis- en natuurkunde, te Leyden, ridder N. L. 1842. G. J. mulder, hoogleeraar inde scheikunde, te Utrecht, kom- mandeur N. L., enz. 1842. r. b. van den bosch, lid der staten van Zeeland, med. doet., te Goes. 1842. h. m. c. van oosterzee, predikant, te Oirschot. 1842. G. b. tilanus, hoogleeraar in de geneeskunde aan het Athenaeum en de clinische school, te Amsterdam, ridder N. L. 1842. H. c. van hall, hoogleeraar in.de kruidkunde, te Groningen, ridder N. L. 1842. Dr. A. de vries, rustend predikant der doopsgezinden, te Haar lem, kommandeur der orde van den N. L. 1812. j. G. s. van breda, hoogleeraar in de wis- en natuurkunde, te Haarlem. 1842. b. kam, predikant, te Dreischor. 1842. F. J. van maanen, staatsraad in buitengewone dienst, med. doet., te 's Gravenhage, ridder N. L. 1842. Mr. G. A. fokker, lid van gedeputeerde staten van Zeeland. 1841. 11 O. p. serrure, hoogleeraar in de geschiedenis aan de universi teit, te Gent, enz. 1845. H. bouman hoogleeraar in de godgeleerdheid, te Utrecht, ridder N. L. 1845. H. e. vinke, hoogleeraar in de godgeleerdheid, te Utrecht. 1845. j. h. halbertsma, rustend leeraar bij de doopsgezinden, te Deven ter, ridder N. L. 1845. Mr. l. p. c. van den bergh, adjunct rijks archivaris, te 's Gra venhage. 1845. Mr. J. de wal hoogleeraar in de regtsgeleerdheid, te Leyden. 1845. j. w. holtrop, eerste bibliothekaris der Koninklijke bibliotheek, te 's Gravenhage, ridder N. L. 1845. j. w. callenfels, med. chir. et artis obst. doctor, burgemeester der stad Vlissingen. 1845. s. blaupot ten GATE, lid van de tweede kamer der staten- generaal, te Groningen. 1845. C. van kaathoven, med. doet. en lid van den raad der stad Leyden. 1845. h. goemans, med. et art. obst. doet., te Zierikzee. 1845. j. n. rAmaer, med. doctor, eerste geneesheer bij het provinciaal krankzinnigen gesticht, te Zutphen. 1845. A. tak, predikant, wonende te Middelburg. 1845. j. van leeuwen, predikant, te Colijnsplaat. 1845. j. c. de man, med. chir. et art. obst. doctor, lector aan de cli nische school, te Middelburg. 1845. j. p. van visvliet, archivaris der provincie Zeeland, te Mid delburg. 1845. G. A. N. allebè, med. doctor, te Amsterdam. 1848. Dr. G. F. w. baehr, leeraar in de wiskunde aan het gymnasium, te Groningen. 1848.

Tijdschriftenbank Zeeland

Jaarverslagen en naamlijsten KZGW 1817-1906, 2018 - heden | 1857 | | pagina 6