TWEE ZIERIKZEESE ECHTPAREN OP HUWELIJKSREIS NAAR ZWITSERLAND IN 1835 DOOR MR. F. TH. Dl JCKMEESTER Op 3 juni 1835 vond in Zierikzee een dubbele trouwpartij plaats. De part ners - zo noemen we die tegenwoordig - kenden elkaar goed. De vrouwen waren "sedert jaren door de innigste vriendschap aan elkaar geliëerd". Met hun vieren hadden zij het plan opgevat om samen hun huwelijksreis naar Zwitserland te maken. Dat was een hele onderneming in die tijd. De reis begon op 21 juni en duurde ongeveer twee maanden. Er is een dagboek van bewaard gebleven, geschreven door Mr. C. van der Lek de Clercq. Het omvat 89 bladzijden, maar verder dan 10 juli gaat het niet. Slechts een derde van het reisverhaal wordt ons dus overgeleverd. Naar de trant van die tijd bevat het verslag minder persoonlijke uitwij dingen en reacties dan wij daarin tegenwoordig zouden opnemen. Het doet ons nu wat wijdlopig en stijfjes aan; van de onderlinge relaties vin den we weinig vermeld. Toch blijkt hier en daar, dat het viertal onder elkaar veel plezier had. En stellig is het boeiend enkele markante ge deelten naar voren te halen, die ons - bijna anderhalve eeuw later le vend - ook nu nog treffen. Alvorens een resumé van het dagboek te geven, ligt het voor de hand wat te vertellen over deze vier pas-getrouwde reizigers. Zij waren: 1. Mr. Cornelis van der Lek de Clercq, geboren Stavenisse 1811, over leden 1886 huis "Heesterlust", Schuddebeurs. Hij zal wel Kees zijn genoemd, al weet zijn enig nog levende kleinkind - mijn moeder - dat niet met zekerheid. In die tijd was het gebruik van voornamen nog niet zo gewoon als nu. Aangenomen mag worden, dat zijn vrouw hem ,,De Clercq" noemde; echtgenoten plachten hun mannen toen bij de achternaam aan te spreken! 2. Jonkvrouwe Levina Anna Catharina Schuurbeque Boeye, geboren Zie rikzee 1808, overleden Brussel 1875 (op haar veertigste trouwdag). Degenen, die daartoe gerechtigd waren zullen haar vermoedelijk met "Vien" hebben aangesproken. Twee van haar drie kleindochters met dezelfde voornamen heetten ook Vien; de derde werd Ina genoemd, want haar moeder was niet verrukt van de naam Vien. 3. Charles Jacques Boogaert, geboren huis "Vijvervreugd", Koudekerke bij Middelburg 1810, overleden aldaar 1869. 4. Anna Maria Elisabeth van Adrichem, geboren Breda 1810, overleden Domburg 1895. Boogaert was een Middelburgse zakenman. Zijn nageslacht noemde zich van Adrichem Boogaert en werd in 1906 in de adelstand verheven. De Boogaert's waren van oorsprong geen Zeeuwen, maar een Delftse regentenfamilie. Vanuit Rotterdam vestigde Charles' vader zich in Mid delburg; zijn moeder was puur Zeeuws. De familie van Adrichem Boogaert is thans nog in vrij talrijke mate ver tegenwoordigd. Op een enkele uitzondering na zijn zij echter uit Zeeland verdwenen. Dat neemt niet weg, dat zij voor Zeeland een warme plek in hun hart bewaren. 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1976 | | pagina 45