gezeten dat in het slot een klooster, althans een rooms-katholieke in stelling, zou worden gevestigd. Die vrees was wel begrijpelijk, want 1853 was het jaar waarin de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland werd hersteld. De nieuwe grondwet heropende daartoe de mogelijkheid, die er sedert de tachtigjarige oorlog niet meer was geweest. Het pauselijke besluit wekte grote opwinding onder de protestanten, vooral ook door de bewoordingen, waarin het was vervat: er was sprake van ,,de dwaalleer van Calvijn" en van ,,het geweld der ketters in de zestiende eeuw". Bij zijn jaarlijkse bezoek in april aan Amsterdam werd aan de koning een petitie aangeboden door de protestanten. Ofschoon de katholieken het recht geheel aan hun zijde hadden, liet de koning doorschemeren, dat hij in zijn hart sympathiseerde met de protestanten. Toen de koning zijn woorden niet herriep, trad het kabinet-Thorbecke af. De opwinding over deze zogenaamde Aprilbeweging was er in Zierikzee natuurlijk ook. Zij heeft er wellicht toe geleid, dat Mr. Cornelis van der Lek de Clercq heer van Haamstede werd. Een verrassend verloop van zaken! Ook het slot Moermond is van 1871 tot 1910 in het bezit van de familie van der Lek de Clercq geweest. De Aprilbeweging zal daarbij wel geen rol meer hebben gespeeld; veeleer het oogmerk om dat historische mo nument voor ondergang te bewaren. Er manifesteerde zich trouwens binnen deze - onderling zeer hecht ver bonden - familie een sterk gevoel van betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeenschap waarin de familieleden leefden en waren opgegroeid. Huis "Zorgvlied", Schuddebeurs, omstreeks 1927, destijds toebehorend aan de familie de Clercq van Weel. 48

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1976 | | pagina 52