Overnacht in Koblenz. 26 juni. De stoomboot vertrok om zes uur 's ochtends en was om zes uur 's avonds in Mainz. Terwijl wij door de stad wandelden, Montmoetten wij allertoevalligst miin Broeder en Zuster A. M 20), met wie de verdere avond in het hotel genoegelijk werd doorgebracht. Afgesproken werd, dat men elkaar weer in Baden-Baden zou treffen. 27 juni. Per rijtuig naar Frankfort. 28 juni. Een „alleraangenaamste en interessante tour rond de stad en het nieuw aangelegde kerkhof, in de brillante equipage van de Heer van ons hotel", 's Avonds een operavoorstelling in de schouwburg, die van goede kwaliteit was. Daarna souper 2l la carte in de Werdenbusch, „de schoonste en grootste zaal van Frankfort". 29 juni. 's Ochtends vroeg op weg in een calèche met drie paarden, die tot Luzern in Zwitserland zou worden aangehouden. Via Darmstadt werd Heidelberg bereikt. Aldaar eeen ontmoeting met „een alter Krieger, die voor onze natie zeide geporteerd te zijn; misschien dat deze goede gevoe lens toe te schrijven zijn aan de zoete herinnering van in Holland bij ge legenheid van de landing der Engelsen bij Petten in Noord Holland een zijner onderdanen te hebben achtergelaten". 3 0 juni. Onderweg naar Karlsruhe een voor deze Zeeuw kenmerkende waarneming. Hij zag „even voor het stadje Durlach een soort van mee krap, die zeer fijn van fruit was". 21) 1 juli. Van Karlsruhe naar Baden-Baden, waar men omstreeks één uur aankwam. Het echtpaar Anemaet was de vorige dag gearriveerd en had gezorgd voor goede kamers in hotel Hirsch. Na het diner uitgebreide sight seeing. De rest van de dag werd doorgebracht in de "courzaal" (zoals de Clercq dit woord merkwaardigerwijze half verfranst). Aan de speeltafel werd verloren. Een man van middelbare leeftijd viel daar op. Hij ging zo gemeenzaam met de croupier om, dat men hem - aangezien hij zeer veel en grof speelde - voor deelgenoot of lokker van de bank moest aanzien. Zijn bizarre houding en uiterlijk gaven hem allerminst de allure van de Keurvorst van Hessen-Kassei, die hij bleek te zijn. Wij zagen hem 's morgens en 's middags eerst aan de farotafel en ver volgens aan de roulette; men vertelde, dat dit zijn enige bezigheid was. Zijn vrouw is de zuster van onze koningin. 22) 2 juli. Na het gebruik van een verfrissend mineraalbad werd een toer op ezels gemaakt naar het bij Baden gelegen kasteel, een van de mooiste ruines van Duitsland. Vervolgens naar de burcht Eberstein. Op de te rugweg viel de Clercq van zijn ezel. 's Middags nog wat rondgekuierd in Baden en nog eenmaal de Keurvorst in actie gezien: in zeer korte tijd won hij vijf zesduizend gulden. De courzaal en de winkels kunnen niet op tegen die van Wiesbaden en Aken. Wij lieten ons door de aankondiging dat Tancrède zou worden gegeven, verleiden om naar de opera te gaan. Het werd een teleurstelling. De stem der eerste chanteuse was weinig melodieus, de rest was slecht. Daarna souper la carte in de smaakvolle en prachtige zaal bij de cour zaal. Voor die luister moest in ruime mate worden betaald. Maar er was veel plezier, „daar alles wat ons omringde onze reeds zeer opge wekte lachspieren tot barsten toe aanzette. 3 juli. Het echtpaar Anemaet had besloten om mee naar Zwitserland te reizen. Met twee rijtuigen vertrok men met weerzin, want Baden was toch wel erg heerlijk geweest. 53

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1976 | | pagina 57