16. Dek, Kr. Dial. biz. 93 (vite); Wdb. Ze. dial. biz. 1030. De hier genoemde 11 St. Antonie s vaete" lag tussen Scharendijke en Loopers- kapelle (mededeling van mevr. M. E. Jansen-Glas te Brouwersha ven en de heer J. Padmos te Scharendijke). 17. Dr. P. J. Meertens, Zeeuwse familienamen, Naarden 1947, biz. 81 en 174. 18. Wdb. Ze. dial. biz. 794. 19. Landheer, Dial. Overfl. biz. 235. 20. De Vin, Dial. Sch. -D. biz. 7 en 26. 21. Wdb. Ze. dial. biz. 278. 21a. Wdb. Ze. dial. biz. 846 (2. s c h o o r e n 22. Wdb. Ze. dial. biz. 801. 23. De Vin, Dial. Sch, -D. biz, 27. 24. De Vin, DiaL Sch. -D. biz. 6 en 21. 25. De Vin, Dial. Sch. -D. biz. 55.Verg. ook het in regel 1 door Van der Weele gebruikte en ook voor Bruinisse vermelde vi s t e r man (noot 2). 26. Franck - Van Wijk, Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal, 2e dr. Den Haag 1929, blz. 176 vermeldt de vormen van "garnaal" met achtervoegsel -aalAeel als noordelijk, die met -et/-aa(r)t als zuidelijke vormen. Hiertoe behoort ook het zeeuwse hornet. 27. P. Berresford Ellis, The story of the Cornish language, blz. 23 (Truro (Cornwall z.j. 28. Carolijn Visser, Arnemuiden vreest God en zwarte sneeuw (NRC Handelsblad 31 jan. 1976, Z3). 29. M. E. Jansen-Glas én Mr. A. Gast, Brouwershaven zoals het was. (Zieriksee, 1972), blz. 48 en 49, maken melding van de garnalen- export uit Brouwershaven naar Engeland sedert 187 0 (hierna geci teerd als Jansen-Gast, Brouwershaven). 30. Landheer, Dial. Overfl. blz. 179. 31. De Vin, Dial. Sch.-D. blz. 21. 32. Dek, Het Kruiningsche Dialect II blz. 34 (Middelburg 1934). 33. Landheer, Dial. Overfl. blz. 81. 34. E. Blanquaert en P. J. Meertens, Dialectatlas van de Zeeuwse ei landen I, blz. 22 (Antwerpen 1939). 35. Jansen-Gast, Brouwershaven blz. 23. In Oosterland en omgeving was "De Huile" vanouds bekend als een waterloop in de polder in de richting van Viane. 36. Wdb. Ze. dial. blz. 572. 37. Landheer, Dial. Overfl. blz. 30. 38. Wdb. Ze. dial. blz. 148. 39. De Vin, Dial. Sch. -D. blz. 15. 40. id. blz. 49. 41. Dr. J. J. Westendorp Boerma, De steden van Schouwen, Middelburg 1956, blz. 33 (verder geciteerd als Westendorp Boerma, Steden); zie ook Jansen-Gast, Brouwershaven blz. 15. 1-Iet hier geschreven nou hoorde ik enige malen op de band van een gesprek met de broer van de schrijver, de heer L. van der Weele (band in bezit van de heer F. Jansen te Brouwershaven). 42. Wdb. Ze. dial. blz. 1119. 43. Dr. E. Blanquaert, dr. W. Pée en hun studenten, De Nederlandsche 77

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1976 | | pagina 81