een tweetal muurplaten welke onderling zijn gekoppeld met zgn. sloffen of blok kelen. Op de sloffen rusten de sporen en de verticale staanders, terwijl de spant- benen rusten op blokkelen. De omschreven roosterconstructie herhaalt zich nog tweemaal in de hoogte van de kap. De opbouw van de kapconstructie bestaat dan ook uit drie op elkaar gestapelde spanten. Het verschil in de detaillering van de kaponderdelen is vooral zichtbaar in de afwerking van het ondereinde van de koning-stijlen. Hieruit mag worden afge leid. dat ook wel wat aan de fantasie van de vakman werd overgelaten. Opvallend is het aantal schoren en windverbanden dat toegepast is, waardoor het geheel een zeer solide indruk maakt. Alle verbindingen van de kaponderde len zijn aan elkaar bevestigd met houten nagels in plaats van gesmede nagels. Al met al een schitterend uitgevoerde kapconstructie, ongetwijfeld tot stand ge bracht met de nodige kennis en een flinke dosis vakmanschap. De opbouw van de beide torenspitsen komt in grote trekken overeen met die van het hoofdgebouw. De spantopbouw bestaat uit een stelsel van vrij zware onderspanten, welke overgaan in een veel lichtere constructie. De muurroosters hebben bij de zestienkantige spits een rond grondvlak en bij de achtkantige spits een achthoekige vorm. mr Spa ulconstrue lie (gedeeltelijk) hoofdgebouw. 48

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1995 | | pagina 50