89. Henderikx, Ringwalburgen. 106. 90. Henderikx, Bedelordekloosters, 56, 78-79. 91. Melis Stoke, Rijmkroniek, ed. W.G. Brill, 2 din, Utrecht 1885 (Werken Historisch Genootschap, nieuwe serie 40, 42), de boeken 8, 9 en 10. Van gracht en muur is onder andere sprake in boek 9, r. 169, 300, 312, 328. 350, 425. 430, 439. 92. P.D. de Vos, Een blik op het ontstaan en de verder ontwikkeling van Zierikzee, in: Oudheidkundig jaarboek. 3e serie, van he! Bulletin van den Nederlandscben Oudheidkundigen Bond 1 (1921). 57-82, m.n. 62-63. 93- Melis Sloke. Rijmkroniek, boek 9. r. 173-208. 94. Wel zal de stadsversterking na het beleg van 1304 grondig zijn verbeterd. De drie nog bestaande stadspoorten dateren althans alle uit de 14e eeuw. Westendorp Boerma. Van Swigchem, Zierikzee, 123-126; Don, Kunst reisboek, '160. 95. Henderikx, Bedelordekloosteis, 91. Dat deze rangorde niet uitsluitend door de ouderdom van de stadsrechten wordt bepaald, blijkt uit het feit dat Delft (stadskeur 1246) meermalen voor Haarlem (1245) gaat, en Westkapelle (1223) en Geeitruidenberg (1213). de weinige keren dat zij als zege laars voorkomen, de rij sluiten. 96. Vgl. de plattegronden, Henderikx, Bedelordekloosteis, 88-89. 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1997 | | pagina 28