Auteurs Ruud Paesie (1956) ontdekte in 1997, na uitgebreid archiefonderzoek, de restanten van het achttiende-eeuwse Zeeuwse VOC-schip Ravesteyn. Hierover publiceerde hij in 1999. In 2002 verscheen een tweede publicatie over het VOC- fluitschip Stavenisse, dat in 1686 voor de kust van Zuid-Afrika verging. Daarnaast schreef hij artikelen over verschillende maritiem-historische onderwerpen. In 2008 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie. Pieter A.A.Klok (1932), Zeeuw, chirurg in ruste, deed onderzoek voor een boek over zijn voorouders Ochtman te Zierikzee, "De Firma Johannes Ochtman", en voor het huidige artikel over de Zierikzeese kruidenierszaken van zijn voorouders Merle, "Van klein naar groot". Frans Beekman (1940) woonde van 1970 tot 2001 met zijn gezin op Schouwen- Duiveland en was toen leraar aardrijkskunde aan de RSG Professor Zeeman te Zierikzee. In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op de histo rische geografie van de Kop van Schouwen. Publiceert vooral over de geschiedenis van natuur en landschap. Lo van Driel (1944) studeerde Nederlands en Taalwetenschap en promoveerde in 1988. Was docent taalkunde aan een lerarenopleiding. Hij publiceerde o.a. op het gebied van de geschiedenis van de taalwetenschap en was medewerker van de PZC. Hij schreef o.a. de historische novelle De kweslie-Jobse. In 2003 verscheen zijn biografie van Van Dale, in 2004 zijn boekje over het Zeeuws. Daarna Van Aamoudse tol Zachariasse. Zeeuwse Familienamen (2007) en De Broek van Brahms(290S) en verschillende publikaties over regionale geschiedenis. Jan van Mourick (1949), voormalig hoofd afdeling Communicatie politie Zeeland, lid Raad van Toezicht Omroep Zeeland, lid examenjury Hogeschool Zeeland, opleiding Communicatie. Medeauteur van: "de Terugkijkdoos", een herinneringsboek voor het rijkspolitiepersoneel in Zeeland over de geschiedenis van de Rijkspolitie in Zeeland tussen 1948 en 1994 en "het pershandboek voor de Nederlandse politie", uitgegeven door het Nederlands Politie Instituut in 2000. Auteur van "Kijk juf. ik ben aan de race", een verzameling kinderprietpraat uitgegeven in 2007. 95

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2008 | | pagina 97