Tenslotte twee aanbevelingen: De oorlogsmonumenten in Renesse herinnerend aan de 'Tien van Renesse' ver dienen meer aandacht. Uitgebreidere bewegwijzering naar de monumenten, parkeer ruimte en borden met uitleg in drie talen, Engels, Duits, Nederlands kunnen voor weinig geld gerealiseerd worden. De continue stroom van nieuwe publicaties over de Tweede Wereldoorlog geeft aan dat de interesse voor en het analyseren van de Tweede en hopelijk laatste Wereld oorlog bestendig is. De verwachting van de auteurs is dat het merendeel van de resterende nieuwe inzichten verkregen zal worden uit orale geschiedenisbronnen. De toegankelijkheid van cieze bronnen, bijvoorbeeld de ruim duizend egodocu menten in het NIOD, zou sterk verbeterd kunnen worden. Literatuur Aantreden! 1945-1955, 10jaar EXPOGE, 10e Jaargang, nummer 6, juni, 1955. Anderson L, Renesse 10 December 1944. Het verhaal van de tien gehangenen: Accent, 12 december 1969. Barth A.J., de Klerk F.H., Moerland L.J., van der Wal, G., De Ontzetting van de Goese Gans, Goes en Zuid- Beveland in de oorlogsjaren '40-'44. Heemkundige kring De Bevelanden, 1990. Barth A.J., Kort, A.L, Tussen isolement en ontsluiting, Een bestuurlijke geschiedenis van Noord-Beveland, 1795-1995, Wissekerke, 2005. Both, G.S., Goeree en Overflakkee, Bezet, Belaagd, Bevrijd. 's-Gravenpolder, 2005. Fey, G.M., Verzet! Schouwen-Duiveland in de Frontlinie, S.Ochtman Zoon, Zierikzee, Augustus 1945,1983. Groenleer, G., In veilige haven, Joodse onderduikers in Colijnsplaat 1942-1944, Uitgeverij ADZ Vlissingen 1997. Ham Van der, G., Zeeland 1940-1945, Deel 2, Zwolle, 1990. Ham, van der, G., Inundatie, evacuatie, isolement. Schouwen-Duiveland in de jaren 1944-1945, in: Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), nr. 19 (1994), 83-98. Hermans H.L.C. Om des Gewetens Wille, de geschiedenis van een arrest in oorlogstijd, Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2003- liet proces Christiansen, uitgave Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 's Gravenhage, 1950. Heuvel van der, J.H.J., Ligtermoet D.M., Burgemeesters tussen wanorde en wederopbouw. Het naoor- logsche herstel van het openbaar bestuur in de provincie Zeeland, Middelburg, 1987. Jong de, L., Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Veertien delen, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 's Gravenhage, 1969-1991. Jonge, Bram de, Het verlaten eiland. Jeugdherinneringen aan mijn oorlogsjaren op Schouwen- Duiveland, Juli 1996, Zeist. Koeijer de, K.J., De bevrijding van Zuid-Beveland en Walcheren, januari 1945, overgenomen uit "De vrije Zeeuw", 1951 uit het Archief van Goes in dank ontvangen van F.H. de Klerk. Kroos A.G. Jr.One Soldier 's Story, The WWII Memoirs of A Sheboygan County Man, Sheboygan County Historical Research Center, Sheboygan Falls, WI 53085, 2003. Lagrou RThe Legacy of Nazi OccupationPatriotic memory and national Recovery in Western Europe, 1945-1965, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000 Röling, B.VA. en Cassese A., The Tokyo Trial and Beyond, Polity Press, Cambridge, UK, 1993 Röling, H.Q, Zichzelf te zien leven. Herinneringen aan Nederlands en Vlaams gezinsleven 1770-1970, Amsterdam, 2006. Verburg L.A., Zierikzee tijdens de oorlogsjaren 1940-1945, S. Ochtman Zoon, Zierikzee, oktober 1945, 1983 Vriesendorp H.M., Vriesendorp, H.C., Vriesendorp E.S., Brieven uit de Tweede Wereldoorlog. Correspon dentie van Co en Cor Vriesendorp-Delhez. Familievereniging Vriesendorp, Dordrecht, 2006. Bronnen Gemeentearchief Schouwen-Duiveland Kvertse. L, bandopnameme: interview ovt^erbergen van het bevolkingsregister, handschriften verzameling nummer 571. Schelfhaut-van Poucke G, Dagboek begin 1945 en BN/De Stem, Zeeuws-Vlaanderen 4, 2 april 2005 (documentatie Tweede Wereldoorlog, nr. XII-5). Minkema, H., Zij die Vielen, Zierikzeesche Nieuwsbode juli 1945. 101

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 103