Margriet op Het Loo de bronzen legpenning van het Rode Kruis ontving vanwege het winnen van de persprijs van diezelfde instantie. Tinus droeg het Rode Kruis een warm hart toe en liet dan ook niet na om heel veel artikelen hierover in de Zierikzeese Nieuwsbode te laten verschijnen. MJ. Bij de Vaate met HKH Prinses Margriet in gesprek op paleis Het Loo ter gelegenheid van de aan hem in 1972 toegekende persprijs van het Rode Kruis. (Foto uit privécollectie van J. Mevrouw Bij de Vaate - Eckhart) In de Provinciale Zeeuwse krant van 16 november 1974 werd door M.E Dieleman op basis van een interview een paginagroot artikel aan de M.J. Bij de Vaate gewijd. In dat interview meldde Bij de Vaate met enige zelfspot: "Ik heb een dwaze liefde voor dit land. Dit ongecompliceerde laagland stelt eigenlijk niets voor. Ik weet het, maar het brengt me nu eenmaal in verrukking." Dieleman meldde ook het volgende in dat bewuste artikel: "Tinus Bij de Vaate heeft een hang naar het extravagante, het buitenissige. Enig theater is hem wat dat betreft niet vreemd." Na het vrij plotseling overlijden van Martinus Bij de Vaate prees bij de afscheidsdienst op 16 juni 1982 de toenmalige burgemeester van Zierikzee, de heer Th. H. de Meester de objectiviteit van de hoofdredacteur en de altijd positieve benadering ook van zaken, waar hij persoonlijk voor op de bres sprong. De Meester memoreerde ook zijn gevoel voor decor dat zich manifesteerde in zijn levenswijze en taalgebruik. "Bij de Vaate was een Bourgondiër met stijl en zwier.", aldus De Meester in zijn afscheidstoespraak. Persfotograaf Joh. D.C. Berrevoets prees tijdens het afscheid Tinus Bij de Vaate als een kundig man met bescheidenheid die schuilging onder Franse woorden, dolle grappen en soms ook onder emotionele protesten. 106

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 108