van de krant. Zo was hij zo'n beetje van alle markten thuis. Naast algemene plaatselijke en regionale verslaggeving schreef hij zomerreportages, zeer geïnspireerde reisverslagen, toneel- en muziekrecensies, raadsverslagen van de gemeenteraad in Zierikzee en andere aanverwante activiteiten. Officiële ontvangst in de Vierschaar van het stadhuis aan de Meelstraat in verband tnet de ope ning van het gerenoveerde Havenkwartier op 10 februari 1977. V.l.n.r. M.J. Bij de Vaate (ZNB), C. KloetJ. Coumou, BK. Vos, J.L.N. Schaefer (staatssecr.)Th. H. de Meester (burgemeester) en A.L van Geesbergen(gedeputeerde). 10/02/1977 (Coll. Gemeentearchief Schouwen-Duiveland BE 0463) Gedurende een aantal jaren was de allround journalist ook plaatselijk correspondent van de dagbladen 'Het Parool' en 'Trouw'. Hij heeft verder heel wat publicaties op zijn naam staan in diverse tijdschriften. Ook werkte hij mee aan een boek over de watersnoodramp van 1953 'Gekwelde Grond' en aan '100 jaar blokken', het jubileumboek van de Rijks HBS in Zierikzee. Hoewel dit artikel over dialect gaat, wil ik ook graag een voorbeeld geven van de ontegenzeggelijk grote poëtische talenten van Bij de Vaate. Hierbij heb ik gekozen voor een kort gedicht van zijn hand dat verscheen in het jubileumnummer van de Zierikzeese Nieuwsbode in november van het jaar 1969. 108

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 110