Uit zijn werk als journalist bleek al zijn bijzondere maatschappelijke betrokkenheid. Dit engagement kwam ook naar voren in de tal van functies die Bij De Vaate tijdens zijn leven vervulde, zoals: bestuurslidmaatschappen van de Stichting Eilandge meenschap, Boomplantdagcomité, Stichting Joods monument, Stichting Waters noodmonument. Rode Kruisbestuur en het voorzitterschap van de Zierikzeese Oratoriumvereniging. Van deze laatste vereniging was hij ook een van de oprichters. Ook zette hij zich in om de contacten met de partnergemeentes van Zierikzee: het Engelse Hatfield en het Franse St.-Hilaire te verstevigen en uit te bouwen. Van beide activiteiten treft u hieronder een foto aan. Bezoek van de voorzitter en leden van de Hatfield Rural District Councilmet hun echtgenotes. Vr.n.l.: M.J. Bij de Vaate (red. Zierikzeese Nieuwsbode), F.C. Fitzpatrick (chairman), NN, R. van Ommeren (gem. secr. Zierikzee). De bus is van de Zierikzeese firma Van Oeveren. (Coll. Ge meente-archief Schouwen- Duiveland) Al eerder in dit artikel werd melding gemaakt van de columns die Bij de Vaate schreef onder het pseudoniem Eilandman en na 1965 (Schier)eilandman. Het waren juweeltjes vol humor, melancholie en relativeringsvermogen, maar soms ook met ironie en kritiek. Opvallend is dat Eilandman soms in een column wel vijf of meer onsamenhangende onderwerpen bij de kop nam en deze toch telkenmale wist te smeden tot een logisch geheel. Ik geef twee voorbeelden: In de Zierikzeese Nieuwsbode van 27 september 1956 droeg zijn column de titel: Aardappelrapen -Aardbeien - Golden Gate Jus en de "Schouwen" In de Nieuwsbode van 22 juli 1958 stond boven de column: Toeristen - Biljet - Rustig - Zangeres 'Duur Kantoor' - Sleutel en Uitdrukking. Het is niet voor te stellen dat iemand in staat is om zo'n ratjetoe aan items in een beperkte hoeveelheid toegestane tekst tot een consistent geheel te maken, maar het lukte (Schier)eilandman wel. Zijn sprankelende teksten waren doorspekt van neologismen, functionele stijlfiguren, beeldspraak en alliteraties., die al met al zijn teksten nog aantrekkelijker maakten. 110

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 112