geloape, staeke ze 'n stok dü't ööre, in dan an weerskante vastouwe. Tuns was d'r nog we 'n aerpelprakje, ma onderwegt gooide ze nog we 'n poosje siesterkeitjes over de waetergank. In d'r tetters stonde natuurlijk gin ogenblik, stil, want zo bin kinders. 't Is noe aomae vurbie; 't was n êêl apart bestaen tje, in je most gin memmetje rozewaeter weze, want dan d je't nie best. Ma as ze d'r noe an terugdienke, wort't best waarm van binne, want d'n nieuwen tied ei êêl wat gerinnewêêrt, zei ma in dd bluuf jammer. Niewaer, wie drienkt t'r noe nog uit den tras, in eel 's ocbtens, strovet op z'n broad? Om 't zó 's te zaageri: 't sop is mi de kööle weggegooid! SCHIEREILAND MAN keu betekent varkenin het bijzonder het voor de huisslacht opgekweekte varken. Keu komt oorspronkelijk van het Middelnederlandse cuddedat weer verwant is aan kodde. De d is later verdwenen (in taalkundige termen gesyncopeerd). Het woord werd oorspronkelijk in heel Zeeland gebruikt. Nu is het woord grotendeels in onbruik geraakt. oenneer betekent wanneer. Hoeneer komt uit het Middelnederlands en werd gebruikt in heel Zeeland. Eilandman schrijft het woord met dubbel n, dat is echter onjuist. Oe heeft een associatie met boe. (H)oeneer komt in het dagelijkse taalgebruik van de Zeeuwse dialectspreker niet meer voor. 't krabbekwaed betekent zeekraal en werd in heel Zeeland gebruikt. Ook werd in Zeeland wel het woord zouterik gebruikt voor deze zeegroente. Zowel de woorden krabbekwaed als zouterik zijn in onbruik geraakt. brimzout betekent erg zout. Brim komt van brine, een woord uit het Middelnederlands en betekent pekel. Het is een typisch Zeeuws woord dat in heel Zeeland voorkwam, behalve in Zeeuws Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland slechts in het Duivelandse gedeelte van het eiland. Het woord brim en de samenstelling brimzout zijn geheel als mondeling gebruikte dialectwoorden verdwenen. aerbezems betekent aardbeienHet is een typisch op Schouwen en Duiveland gebruikt woord. Langzamerhand wordt het hier in de spreektaal vervangen door de dialectische variant van aardbeien aerbeien. duiven betekent sloten. Het woord is afgeleid van het werkwoord delven. Het is eveneens een typisch Zeeuws woord dat in heel Zeeland voorkwam, behalve in Zeeuws-Vlaanderen. Op Schouwen en Duiveland is het nog steeds een woord dat gebruikt wordt, zij het dat een dialectische variant van het standaardtalige sloot, sloat terrein wint. 114

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 116