Landbouwmachines iverden uit het zoute water gehaald. Een zorgvuldige schoonmaak was nodig, soms op het eiland zelf, maar vaak ook in werk plaatsen verder weg. Hier wordt de Ferguson trekker van Ad Doeleman in Rotterdam overgeladeri van vracht schip op vrachtwagen. Bij de garage van der Wouden in Nieuw Vennep is de trekker hersteld. In juni 1953 heeft Doeleman deze (via de Maastunnel) teruggereden naar Dreischor. 1953 collectie Doeleman Machines werden geborgen en verzameld, huisraad werd opgehaald, voer voor het vee werd uit de schuren gehaald. Het voer kon direct gebruikt worden voor het nog aanwezige vee in de droge gebieden. Huisraad werd opgeslagen, of gebruikt op de tijdelijke adressen. Machines moesten worden geconserveerd. Na dagen, soms weken of maanden in hetzoute water, werden de machines gedemonteerd en schoongemaakt. Soms in geïmproviseerde werkplaatsen op het eiland, maar vaak verder weg, op Tholen of na een lang transport in Noorcl-Holland. Met het droogvallen van de polders werd duidelijk wat iedereen in de tijd tussen 1 februari en het moment van de laatste sluitingen al had zien aankomen. In de polders die lang onder invloed van de zee waren geweest, was alles kapot. Huizen, boerderijen en schuren waren, op een enkele na, volledig verwoest. Ook van de, vaak nog uit grind bestaande, wegen was weinig meer over. De spoorverbinding tussen Zijpe en Burgh-Haamstede was op veel plaatsen kapot. Sloten en vaarten waren vol met zand gespoeld terwijl nieuwe kreken bij Ouwerkerk en Serooskerke ontstonden. Duizenden hectares vruchtbare landbouwgrond weggespoeld door de kracht van het water, of juist overspoeld met zand uit de stroomgaten. De verwoestingen waren groter dan het eiland dragen kon. 1953, een tijdsbeeld Voor de lezer van nu is het goed om een beeld te schetsen van de jaren waarin we ons bevinden in 1953. De oorlog is acht jaar geleden. Het herstel van de oorlogsschade is nog in volle gang. In bijvoorbeeld Rotterdam en Middelburg zijn de gaten in de stad nog duidelijk zichtbaar. Het door de oorlog ontstane woningtekort is nog niet opgelost. Velen hebben honger gehad in de oorlog, dat gevoel is nog zo terug te halen. Nederland heeft een krachtig landbouwbeleid waarbij verhoging van de productie in de landbouw bovenaan staat. Meer productie betekent minder honger. Meer productie betekent meer export. Investeren in landbouw staat hoog op de politieke agenda. Streekverbetering en ruilverkaveling worden toegepast om herstel en verbetering in den lande te realiseren. De welvaart begint te groeien, enkele mensen kunnen zich weer een auto permitteren, een brommer is een mooie opstap. Mechanisatie in de landbouw begint te komen, vaak op basis van oud militair materieel van het Amerikaanse leger, maar er staat ook steeds vaker een trekker in de schuur. 120

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 122