Vierbannen van Duiveland was voor 1632 ha een start gemaakt met de herverkaveling. Deze herverkavelingen werden als gevolg van de Ramp stilgelegd. Op 3 oktober 1953 werd de provinciale Herverkavelingscommissie Zeeland geïnstalleerd. Op basis van de Wet Herverkaveling Schouwen-Duiveland kon nu de wederopbouw en reconstructie van Schouwen-Duiveland krachtig opgepakt worden. Onder de Herverkavelingscommissie Zeeland waren per gebied in Zeeland 4 agrarische subcommissies benoemd. Zo ook een voor Schouwen-Duiveland. Om tot een goede toedeling te komen, werden de gronden op waarde geschat. De uitgangssituatie was de waarde die het bezit en de pacht vertegenwoordigde voor de Ramp. Op basis van bodemkaarten en lokale kennis werd door schatters (taxateurs) ieder perceeltje beoordeeld en van een waarde voorzien. Dit was een monnikenwerk, niet alleen omdat het om een groot gebied en veel percelen ging, maar ook omdat een groot deel van de percelen niet meer bestond, of onder een laag zand was verdwenen. Eenzelfde beoordeling gebeurde met de toegedeelde gronden. Het verschil in waarde kon men via de ruilverkavelingsrente in 30 jaar terugbetalen. De gesprekken over de nieuwe verkaveling werden gehouden in het bureau van de Herverkaveling aan de Oude Haven te Zierikzee. Daar werd vaak vlot gehandeld. Theeuw Steenpoorte (Oosterland)"Mijn oom vroeg waar zijn grond het beste toegedeeld kon worden. Ik raadde hem aan om onder aan de dijk grond te vragen. Dat lag lekker hoog. De volgende dag met mijn oom in het kantoor in Zierikzee geweest en de zaak was de volgende dag geregeld." Natuurlijk ging het niet altijd zo gemakkelijk. Wim de Vrieze weet te vertellen: "Mijn vader was op een dag voor een gesprek op het kantoor in Zierikzee. Vanuit het wachtlokaal hoorde hij een hoop kabaal in de spreekkamer. Even later kwam Van Lent (Kadaster, red.) melden dat hij eerst glas moest ruimen, de vorige bezoeker had de asbak door de kamer gesmeten!" Als de belanghebbende en de commissie niet tot een oplossing konden komen, bestond de mogelijkheid om de rechter een beslissing te laten nemen. De keuzes die door de herverkavelingscommissie gemaakt werden, gingen over het leven van mensen. In veel gevallen viel de keuze goed uit, voor een enkeling bleef het een bittere pil. Hel rapport van de Reconstructiecommissie werd niet zonder meer geaccepteerd. De "Nieuwsbode" schrijft hier regelmatig over. Het belang was groot, de routekaart voor de toekomst werd uitgezet. 1954 (Zierikzeesche Nieuwsbode). 122

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 124