14 Wf van het kantoor geopend in Zierikzee, omdat de reistijden het niet mogelijk maakte om vanuit Vlissingen te werken. Alleen al door dit bureau zijn in loop der jaren meer dan 300 boerderijen ontworpen in heel Zeeland. Esthetische eisen werden ook aan de boerderijen gesteld. De 'Amsterdamse School" werd gevolgd; gemetselde muren in rode baksteen en een dakbedekking van rode pannen. In de schuur kwamen vaak prefab betonnen kozijnen voor de ramen en gebogen verlijmde spantconstructies. Mendeuren aan de zijkant van de schuur, met een zo groot mogelijke open tasruintte. Vrijwel altijd ruimte voor wat vee, vaak een varkenshok. De boerderijen kenmerkten zich door weinig "tierelantijnen", soms werden de ramen in de mendeur als "wybertje" in de deur geplaatst, maar daar bleef het dan ook bij. Een breuk met de vooroorlogse architectuur was het wel, de houten, gepotdekselde schuur verdween vrijwel volledig uit het landschap. De na-de-rampse boerderijen zijn goed herkenbaar in het landschap. f4M:L-lj—----- rirn n-Q rrtm t V t u ^77 7?a -» k7>, ^77 1 1 VS Een detail van de bouwtekening uit de vergunningaanvraag van een woning met landbouwschuur en varkenshok. In dil geval betreft hel de boerderij van Goudzwaard aan de Nieuwe Rampaartsedijk (nu Lage Rampertseweg) bij Oosterland. Links de schuur, rechts de woning. Een karakteristiek ont werp met de woning en schuur aan elkaar vast. Veel saneringsbedrijven hadden een vergelijkbare opzet. Het bedrijf is uitgeplaatst uit het dorp. 1955 (GASDJ. Een detail van de bouwtekening van een ver gunningaanvraag van een woonhuis, land bouwschuur met veestalling en koelhuis. Afgebeeld is de kopse kant van de grote los staande schuur. Kenmerkende vormgeving en bouwmaterialen. Altijd met dakpannen, steeds in rood uitgevoerd, bakstenen gevels, en een steil dak. met op de kopse kant ook een klein schuin dakvlak. Duidelijk een schuur voor opslag van los gestorte producten, te herkennen aan de steunberen. In dit geval is de keuze gevallen op ronde deuren. De vergunning is aangevraagd door eigenaar J.F.H. Backer en gebruiker J.van de Stolpe aan de Schooiersweg (Middenweg), de oorspronkelijke boerderij stond daar niet ver vandaan. 1954 (GASD). .fe,Jr We*/ 7l 125

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 127