j.p cz'z&e: eczzzf 3 awA .-vrij welan ,wy\yy\p. -^eZ Wapens van Weldam en Weldamme, zie de overeenstemming met het wapen van Simonshaven, J Rietstap. Armorial general. afbeelding wapens Weldatmne en Cats? J Rietstap. Amorial general. Het vroeg middeleeuwse geslacht Van Cats Ik meen te mogen stellen dat dit Zeeuws adellijk geslacht niet oorspronkelijk afkomstig is van Noord-Beveland, waar het in 1200 vele bezittingen had, maar dat de oorsprong gezocht moet worden op de kop van Schouwen. De leden van het riddergeslacht Van Cats waren hoogadellijk en verkeerden in de directe omgeving van de graven van Holland met wie zij in een leenhouding stonden. Vele oorkonden getuigen hiervan. Zo noemen we hier een oorkonde van 30 april 1258 waarin Gerlof en Henric Ridders, Heren Van Cats, raadsmannen van de weduwe van Rooms Koning Willem II, Graaf van Holland en Zeeland, Gravin Elisabeth van Brunswijk-Luneburg, trouw zweren aan de Hertog Hendrik III van Brabant. Zij beloven de Hertog met raad en daad te zullen bijstaan en het land van Holland en Zeeland te zullen regeren totdat de zoon van Willem, Floris (de latere Floris V) "tot syner jaren" was gekomen. Ook worden zij mede belast met de opvoeding van de jonge Floris, samen met Aleid van Avesnes, weduwe van Jan I van Henegouwen. foahitès 'tdfjllanduT Aleid van Holland en Henegouwen en Jan van Henegouwen, foto Lenny van der Wal. 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 12