Het vanouds aanwezige, vanuit de kreken geëvolueerd patroon van sloten, waterlopen en vaarten verdween. Historische, met kloetschuiten bevaren, transportverbindingen zoals de Ellemeetsevaart en de Haamsteedsevaart verdwenen. De nieuwe waterlopen waren niet om te bevaren en kregen zelfs geen naam. Bruggen werden, anders dan de heulen van vroeger, laag over het water aangelegd. Drainage werd grootschalig toepast. Alleen al in Schouwen-Duiveland werd 12.000 km drainage gelegd. Deze geweldige hoeveelheid gebakken buizen moest aan gevoerd, opgeslagen en in het land gelegd. In het begin was het leggen van de drainagebuizen handwerk, later in de tijd werden ze meer en meer machinaal gelegd. Met de hand werden de drainagehuizen van de wagenafgeladen en opgestapeld om later in de percelen gelegd te worden. 1955 (Cultuurtechnische Dienst). Conclusie De Ramp en de tijdgeest zijn samen de basis geweest van een ongekende verandering van het buitengebied van Schouwen-Duiveland. Gecombineerd met een raamwerk opgesteld door de Reconstructiecommissie, krachtige besluitvorming, gevolgd door een ongekend omvangrijke uitvoering waaraan velen jaren van hun leven gewerkt hebben. Het resultaat was een heringerichte polder, geschikt voor het beoogde gebruik in de tweede helft van de 20 eeuw, met name voor de agrarische productie. Na de pijn van de verliezen bij de Ramp zelf en de harde keuzes die gemaakt zijn bij de herverkaveling, is het voor de blijvende boeren een ongelofelijke stap voorwaarts geweest. Tot slot een citaat uit een van de interviews: 'Achteraf is dit alles een niet te missen koopje geweest!" Literatuur Bureau van uitvoering Schouwen-Duiveland, De herverkaveling Zeeland, Zierikzee 1957 Dalebout, de Vrieze, Westra, Noordwelle, een Polderdorp achter de duinen, Amsterdam 2008. Korpel, L, Vlieger, B. de, Land boven water, de landschappelijke gevolgen van de watersnoodramp op Schouwen-Duiveland en Tholen, in: Tijdschrift van het koninklijk ZeeuwsGenootschap der weten schappen Jaargang 12, 1 (2003) Lock, J. et al., Geschenkwoningen toen en Nu, Ouwerkerk 2007 Markusse, J., Ruil- en herverkavelingen in Zeeland, Goes, 1998. Pols, C. et al, Gekwelde grond Schouwen-Duiveland in ramp en herstel, Zierikzee 1977. 131

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 133