De Helle 1. Woonhuis 2, Bakkeet In 1301 werd al een 'steenenhuis' van de ambachtsheer van Noordwelle genoemd. Nu een voormalige boerderij met een imposant woonhuis gebouwd in 1678 als jachthuis voor een Zierikzeesche magistraat. In de 19de eeuw vond men in de tuin funderingen met een ronde hoektoren, mogelijk van dit 14de-eeuwse huis. Door de water snood en herverkaveling na 1953 verdwenen oude schuren en grachten, maar de bakkeet bleef, 'De Helle' kreeg in 1969 een recreatieve bestemming. Plattegrond Huis Helle en Huis Plelle, foto 's Lenny van der Wal. In 1318 is er een rekening die aantoont dat ook de Van Catsen nog goederen hadden in het ambacht Welland. Er staat vermeld dat Scotele Clauwertzn. en Ghise Jansz. 5 quart land kopen, voorheen toebehorende aan de balling Claes Claeszn. en door beurtverklaring rechtstreeks aan de Graaf waren toegekomen. Dit is zonder twijfel Nicolaas Nicolaaszn. van Cats (35) Dat overtuigt ons nog meer van de waarschijnlijkheid dat de Van Catsen oorspronkelijk van de kop van Schouwen kwamen. 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 16