Costijn van Zierikzee, Dancaert van Waarde (is zoals we zullen zien Dancaert van Welle en de medekoper van ambacht Waarde). Costijn wordt nog eens in 1226 vermeld, maar dan samen met zijn broers Jan, Hugo en Dirk. Uit 1230 stamt een oorkonde over het gasthuis te Emelisse, waarin Willem van Welle, Henric van Cats en Dancaert, zoon van Berte van Welle worden genoemd (39). Zo zijn er nog tientallen vermeldingen na 1230. We noemen in vogelvlucht de belangrijkste. In 1250 een schenking van de dekens van Voorne (Willem) en Schouwen (Amicus) aan abdij Ter Doest. Het betreft goederen gelegen in het ambacht Burgh. Getuigen zijn naast de geestelijken van de kerk van Burgh Henric en Betto (40), Gilles en Simon van Welland, Lambert van Brijdorpe en Willem Ellicizn. van Zierikzee (41). 1250 Graaf Willem II van Holland verkoopt zijn goed Haavmanne gelegen in Burgh, Haemstede en Zuidkerke aan zijn schuldeisers Nicolaas, Hendrik en Willem van Zierikzee(42). 1259 Gilles van Sabbingen en zijn vrouw Clarissa van Waarde dragen goederen gelegen nabij Groede in (Zeeuws)Vlaanderen over aan de abdij Ter Doest. Tevens worden vermeld als eigenaren Hugo Nicolaaszn. van Welle, Wolfert en Getrude van Burgh en Jan van Waarde, broer van Clarisse. Jan van Waarde komt voor het eerst voor in 1231 als eigenaar van goederen gelegen in Schoudee, Hekelingen en Waarde. Bovendien wordt al in een oorkonde van de erfgenamen van Wolfert van Burgh in 1266 Jan van der Waarde als zijn zoon vermeld. Hierbij wordt gerefereerd aan de verkoop van goederen van hem gelegen tussen de Wulpe en Hingeraerdinge in Zeeuws-Vlaanderen (43). Duidelijk is dat de genoemde geslachten zeer hecht met elkaar waren verbonden in hun belangen en eigendommen. Maar zat het nog dieper, was er bloedverwantschap? De bloedverwantschappen op Schouwen en Dniveland tijdens de vroege middeleeuwen 1100-1300 We beginnen met het feit dat Nicolaas I van Cats voogd was van Sophie van der Goude, de laatste uit dit adellijke geslacht, (Nicolaas had Gouda in bezit gekregen van Floris V) en zij was voorbestemd om met zijn oudste zoon Jan te trouwen. Deze zoon stierf helaas jong en daarom werd Jan van Renesse aangewezen als haar huwelijkskandidaat. Nicolaas II van Cats, zijn tweede zoon, zal ongetwijfeld bij de bruiloft van Jan en Sophie aanwezig zijn geweest, temeer daar zijn vader Sophie in huis had genomen en haar had opgevoed. Hij was rechtstreeks door Floris V als haar voogd aangesteld. Nicolaas II van Cats kende haar dus erg goed. Waarschijnlijk verbleef zij op de kastelen van cle Van Catsen in Schoonhoven en Gouda en zal zij via hun Zeeuwse bezittingen (kasteel Cats) en contacten Jan van Renesse hebben ontmoet. Tegenstanders van dit machtige huwelijk brachten bezwaren in, waarbij het belangrijkste argument was, dat de jong gestorven oudste zoon Jan van Nicolaas I van Cats, verwant was aan Jan van Renesse. Paus Honorius III had geen bezwaar tegen dit huwelijk (1285). Blijkbaar was de bewering wel juist. Het was een verwantschap in de derde graad (44). Jan van Renesse werd daarna in 1283 na de dood van Nicolaas I van Cats Heer van Gouda (45). Zijn achterneef Nicolaas II van Cats werd Heer van Schoonhoven en stond Gouda af aan zijn achterneef Jan van Renesse. 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 19