45. OSUnr. 2587. 46. De Fremery J., nr. 158, Van den Bergh II, nr. 206, OHZ III nr. 1537. De Fremery gaat aan de hand van de originelen in Keulen hierop in Dat betreft nr. 333, 14 september, nr. 334, 15 september, nr. 339, 6 november, nr. 342, 14 november, alle 1270, nr. 349, 23 april, nr. 362, 16 augustus, nr. 363, 16 augustus, nr. 364, 16 augustus, nr. 367, 17 augustus, nr. 368. 17 augustus, alle 1271. Het betreft Steven van Buren, Allard van Drongelen, Arnold van Alphen, Richolf van Heeswijk, Wouter van Ruyven, Gerard van Walegge, Dirk van Welle, Gebkinus van Welle, Jan van Renesse, Nicolaas van Cats, Dirk van der Goes, Dirk van Kerkwerve, Jan van Stavenisse, Costijn van Renesse, Hendrik van Herpen, Dirk van Heusden, Constantijn van Liesveld., Everdum van Alblas en anderen. Origineel in Stadsarchief Keulen, nr. 337. Dat archief is op 4 maart 2009 getroffen door de bouwramp aldaar, waardoor het onherstelbaar beschadigd werd. 47. Van den Bergh I, nr. 329. 48. OSU, nr. 1861. 49. Vermeld in oorkonden van 2 februari 1274 gezegeld door Floris V en Nicolaas van Cats. Bron: OIIZ UI, nr. 1657 en 1658 en Rijksarchief Utrecht, archief Dom nr. 1059. Van Engen, a.w., p. 240. Bron: C.Wyffels, Inventaris van cle Graven van Vlaanderen, nr. 86 ook Rijksarchief Gent, idem supplement, nr. 303. 50. Oudheidkundige Vereniging Sliedrecht, Historie van Sliedrecht, II, p. 7. R. Fruin, Verspreide Geschriften, I, p. 169. 51. Vereist D., Geschiedenis van Zwijndrecht en Burcht. I, Zwijndrecht 1990. 87 Bron ARA Charters van Vlaanderen, le reeks, 2393. Archief Verkavelingen van Zwijndrecht en Burcht. 52. Van Beveren, a.w., p. 66. WRde Vrieze, Het slot Kraayenstein te Burgh in Kroniek Stad en Lande van Schouwen, p. 4-9. 53- Palmboom E., a.iv., p. 368. Bron: De Fremery, nr. 331. 54. OHZ V nr. 3439. 55- www.kasteleninnederland.nl. Kasteel Weldamme te Goor. Korte geschiedenis. 56. Henderikx E, van Eindredactie Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1481. 1555, nr. 7, p. 57-61. 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 28