Inhoudsopgave pagina Het geslacht Van Cats op Schouwen-Duiveland in de Middeleeuwen 5 Gerard van der Wal Schouwen-Duiveland als bakermat van de Nadere Reformatie 27 WJ. op 't Hof De Slavenkas - van verzekering naar een sociaal fonds, 1768-1941 41 Huib Uil Nieuw-Haamstede (1930-1958) 57 De ontwikkeling van een recreatiewijk achter de Schouwse duinen dr. Ruth Kaloena Krul Schouwen-Duiveland herfst 1944 75 Huib M. Vriesendorp, Hugo Q. Röling, Maddy Verseput-Stevense en Hans Verseput (Schier)eilandman, een Bourgondische Calvinist, een bijzonder mens. 103 Ik heb een dwaze liefde voor dit land. Dit ongecompliceerde laagland stelt eigenlijk niets voor. drs. Rob C. van Leeuwen De emotie verborgen, de zakelijkheid regeert 119 De wederopbouw van de polders van Schouwen-Duiveland na de watersnoodramp van 1953 Erik Jan van der Meer Auteurs 133 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 5