H ET gebruik in de land- en tuinbouw, zoals op een ander exemplaar van de kaart (het hier afgebeelde) met kleuren is aangegeven: naast de vuurtoren en ten noordoosten van de Torenhoeve waren bloembollenvelden gepland en verderop langs de Torenweg koolzaadvelden en tuinderijen. De Maatschappij stond echter ook in verbinding met een bouwmaatschappij, die "ter gelegener tijd zal trachten den voet van den West- en N [oord]-westelijken duinkrans van bedrijfs- en zoo mogelijk van week-end woningen te voorzien." Op deze kaart van Nieuw-Haamstede zijn direct in die duinkrans al enkele bestaande gebouwen ingetekend, waarbij het vermoedelijk eveneens om recreatiewoningen ging.17 Er is ook nog een zandweggetje ingetekend, dat zuidwaarts vanaf de Torenhoeve tussen bosjes door liep - het huidige Zeepaardjesweegje. De kaart van de Land- en Exploitatie Maatschappij laat zien hoe dit weggetje zich, voorbij de bosjes in open veld, voortzette als een pad dat in een scherpe hoek uitkwam op de Oude Torenhaan.18 Wat deze kaart uit 1931 echter niet laat zien, is dat dit zandweggetje onderdeel was van een andere, veel oudere route: het Oude Torenpad, ook wel Stenen Pad genoemd, dat al eeuwenlang het dorp Haamstede verbonden had met de vuurbakens op de duinen voorbij de Torenhoeve. Vele eeuwen voordat achter de duinen de huidige stenen vuurtoren werd gebouwd, had men de schepen al gewaarschuwd met verschillende soorten vuurbakens. Al in de veertiende eeuw had het schippersgilde van Zierikzee van hertog Albrecht en de heer van Haamstede toestemming gekregen om op de duinen van Schouwen zulke bakens aan te leggen. Twee daarvan bevonden zich op of nabij de plek die nu het Oude Vuur wordt genoemd. In de achttiende eeuw stonden daar ook een 'koolhuis' en voor de stoker een 'wagthuis'. De steenkolen werden met paard en wagen aangevoerd langs het Oude Torenpad dat vanuit het dorp onderlangs de voet van de Zeepeduinen en dan door het veld recht naar de Torenhoeve liep en vandaar naar het vuurbaken, het Oude Vuur. Deze karreweg is op zeventiende- en achttiende- eeuwse kaarten duidelijk aangegeven. Tot de Tweede Wereldoorlog werd de weg door de be woners van Haamstede en zomergasten nog als voetpad gebruikt. Nu zijn nog maar twee korte stukken ervan als wandelpad begaanbaar, een gedeelte dat bij de Vertonsweg begint en het laatste deel door de duinen langs het Oude Vuur.19 Ondanks het grote succes van de luchtlijn naar Haamstede ging het met de Exploitatie Maatschappij 'Nieuw-Haam stede' enkele jaren, nadat de internationale malaise ook Nederland bereikt had en de Detail 'Kaarle van Schouwen en Duiveland' doorgehr. Hattinga, 1753 (Uit: Franz Gittenberger, Helmut Weiss, Zeeland in oude 63

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 65