Nieuwsbode niet gevonden. Ibidem, 6 mei 1939, 3; 17 mei 1939, 3: de afwikkeling van faillissement en vorderingen van schuldeisers duurde tot in 1939. 21 GASD, Archief Haamstede, inv.nr. -1.8111.111, dossiernr. 407. Het succes van het vliegveld, met regelmatige diensten in toenemende frequentie, was de reden, dat in 1935 de rood-witte banden op de vuurtoren waren aangebracht, zodat de vliegers die overdag ook bij minder helder weer goed zouden kunnen zien. 22 ZierikzeescheNieuwsbode12 juni 1935, 5. Plan: exernpl. coll. NAi, inv.nr. NAi/ROMK4625t 1- Roosen burg was al bekend met de duinpolder: hij werkte meermaals mee aan projecten van de K.L.M. en niet alleen als het om architectuur ging, maar ook aan ontwerpen voor vliegvelden waaronder dat bij Haamstede (Dorine van Hoogstraten, Dirk Roosenburg (Rotterdam 2005) 146). 23 Jos Berndsen, Peter Saai, Flip SpangenbergMet zicht op zee ('s-Gravenhage 1985) 54-63- 24 GASD, Archief Haamstede, inv.nr. -1.8111.111, dossiernr. 407, schrijven d.d. 20 mei 1938: uitbrei dingsplan goedgekeurd in 1936. Roosenburg zal zijn plan voor Nieuw-Haamstede ontworpen hebben in overeenstemming met het streekplan van 1936/37, waaraan hij waarschijnlijk samen met stede- bouwkundige Jan de Ranitz gewerkt heeft: vgl. Hoogstraten, Dirk Roosenburg, 52-53. De Ranitz, van 1937-1947 Inspecteur van de Volkshuisvesting in Zeeland, was na de oorlog ook weer betrokken bij het streekplan voor Westschouwen van 1946/47. Hij werd in 1947 benoemd tot directeur van de Provinciale Dienst Wederopbouw en Volkshuisvesting in Zeeland. 25 GASD, Archief Haamstede, inv.nr. -1.8111.111, dossiernr. 20: brief d.d. 23 febr. 1937 van Kortewegen Van Toledo, werkzaam bij 'Zeebad Nieuw-Haamstede'. Het zou hier gaan om ontwerpplannen van beide bovengenoemden, waarschijnlijk toch op basis van Roosenburgs ontwerp. 26 Zierikzeesche Nieuwsbode31 aug. 1937, 2. 27 Zierikzeesche Nieuwsbode20 april 1939, 4 (m.b.t. Huus te Reke van architect Klokke, waar o.m. boekhandel en fotozaak Borgmeijer). Ibidem, 5 april 1938, 3. GASD, Archief Haamstede, inv.nr. -1.8111.111, dossiernr. 407. 28 Zierikzeesche Nieuwsbode, 15 mrt. 1939, 1. 29 Zierikzeesche Nieuwsbode, 5 mei 1939, 5; 6 april 1940, 2; 25 juli 1940, 3- GASD, Archief Haamstede, inv.nr. -1.8111.111, dossiernr. 407: schrijven Mij. voor Hypothecair Crediet, d.d. 3 nov. 1952, schrijven B W Haamstede, d.d. 7 mei 1957. 30 Van Loo, 'In Luftwaffe-grijs', 47-64. De Duitsers lieten ook de vuurtoren intact, gaven alleen opdracht de opvallende kleuren over te schilderen met een camouflerend groen, dat na de oorlog weer in het oude rood-wit veranderd werd, De Vrieze, Burgb-Haamstede, 75. 31 Groenendijk, Moderne Architectuur, 14. Eén van de weinige zuivere vooroorlogse voorbeelden in Zeeland is het zeer bescheiden vakantiehuisje dat in 1933/34 voor een Rotterdamse zakenman in Renesse werd gebouwd. 32 D.w.z. in de nu op internet beschikbare uitgaven van die krant. 33 Brusse, Provincie in de periferie, 249. 34 Zierikzeesche Nieuwsbode19 dec. 1958,5- 35 GASD,Archeif Haamstede, inv.nr. -1.8111.111, dossiernr. 407: schrijven Mij. voor Hypothecair Crediet, d.d. 3 nov. 1952. De terreinen waren verkocht aan J.J. van Monsjou, die op zijn beurt in 1946 het grootste deel daarvan doorverkocht, ogenschijnlijk aan de N.V Haagsche Vreeswijkstraat ten Den Haag: schrijven Mij. voor Hyp. Crediet aan B W van Haamstede, d.d. 1 mei 1953. 36 GASD, Archief Haamstede, inv.nr. -1.771.81.3, dossiernr. 406: stukken m.b.t. streekplan West-Schouwen. Al in 1944 waren er contacten tussen B W van Haamstede en de Centrale Dienst Noord-Zeeland en het Provinciaal Bestuur van Zeeland m.b.t. een bewerking van het vooroorlogse uitbreidingsplan voor de gemeente. In 1945 (schrijven d.d. 21 juli 1945, resp. 9 nov. 1945) hadden zowel het Provinciaal Bestuur als de Provinciale Planologische Dienst nadrukkelijk Komter voorgesteld als de aangewezen persoon om het streekplan te ontwerpen: dit in overleg met De Ranitz (zie nt. 24). In 1946 bemoeide ook de Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht Noord-Zeeland zich met het streekplan. Uiteindelijk protesteerde het Haamsteedse gemeentebestuur tegen het gebruik van de term streekplan, i.p.v. uitbreidingsplan, en de daaruit voortvloeiende bemoeienis van de Planologische Dienst. Na de eerste, zwaarste periode van de Wederopbouw kregen de gemeenten weer meer eigen zeggenschap. Zierikzeesche Nieuwsbode1 febr. 1957, 5; Zierikzeesche Nieuwsbode, 10 jan. 1958, 5. 37 Zierikzeesche Nieuwsbode, 13 jan. 1958, 5. Ontwerp De Vries: exempl. NAi, inv.nr. NAi/ROMK4625tl. Tweede exempl. in GASD, Archief Haamstede, inv.nr. 1.777.811, dossiernr. 403op de achterkant in potlood aangetekend: "voorstel voor een uitbreidingsplan". 38 Bouwtekeningen: NAi, inv.nrs. NAi/ROMK 4625tl, 4809tl. Gegevens De Vries: Hans Ibelings red., Architecten in Nederland. Van Cuypers tot Koolhaas (Amsterdam/Gent 2006) 256. 39 GASD, Archief Haamstede, inv.nr. -1.771.811, dossiernr. 402": stukken betreffende plan Komter. Berndsen, Met zicht op zee, 69-72. 73

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 75