Vier mei 1942 werd Cors echtgenoot, Jacobus Johannes Vriesendorp (Co), door de Duitsers opgepakt en met meer dan vijfhonderd andere Nederlanders geïnterneerd in het gijzelaarskamp Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Tijdens Co's verblijf in Beekvliet worden acht gijzelaars, twee uit Co's kamer, geëxecuteerd. Co wordt in juni 1943 ontslagen uit het gijzelaarskamp en duikt onder op de boerderij 'Deli' van de familie Zeevaart in Baarland, Zuid-Beveland, waar hij op 26 oktober 1944 wordt bevrijd dank zij de geallieerde operatie Infatuate-. Cor wordt met de rest van Nederland pas bevrijd op 8 mei 1945. Op 26 mei 1945 komen Co, Cor, Jaap en hun tweede zoon Huib voor het eerst (weer) bij elkaar. Tussen 1942 en 1945 schrijven en ontvangen Co en Cor meer dan zeshonderd brieven. De auteurs van dit artikel hebben verder onderzoek verricht naar de gebeurtenissen, beschreven in de brieven van Co en Cor, die plaats vonden in de herfst van 1944 en daarna. De families Verseput en Stevense In het begin van de oorlog wil de eigenaar en bewoner van Slot Moermond, Co's vader Jaap Vriesendorp, een aantal waardevolle antieke meubelen en oude schilderijen op een veilige plaats onderbrengen. Op aanraden van zijn vriend, de dierenarts Jan Stevense uit Renesse, kiest hij daartoe de boerderij van de familie Verseput in Zonnemaire en het koetshuis van de Familie Verspyck in Schuddebeurs. Jaap Vriesendorp is al in 1942 door de Duitse bezetter gerekruteerd als Hoofd Afvoer Burger Bevolking voor het organiseren van de vanzelfsprekend niet populaire evacuatie van mens en dier. In 1942 worden Schouwenaren uit hun huis gezet voor het bouwen van de Atlantikwall', een 2685 km lange verdedigingslinie die de Duitse generaals, Rommel en Von Rundstadt, ontwierpen om een toekomstige geallieerde invasie af te kunnen slaan. In februari 1944 wordt een extra defensieve maatregel genomen door de Duitse bezetter. De uitwateringssluizen op het eiland worden gesloten. Overtollig zoet water kan bij eb niet meer afvloeien en het waterniveau op het eiland stijgt langzaam. Begin 1944 worden zeventienduizend bewoners van Schouwen-Duiveland geëvacueerd. Voor velen is dit de eerste keer dat zij niet op het eiland slapen. Op uitnodiging van Jaap Vriesendorp wijken Jaap en Marie Verseput in maart 1944 naar Slot Moermond uit, omdat hun boerderij 'Huize Wageningen' in Zonnemaire onder water zal komen te staan. Een aantal van de antieke meubels en de schilderijen komt zodoende weer terug op Slot Moermond. Hans Verseput, zoon van Jaap en Marie (laatste auteur), heeft dwangarbeid ver richt in Duitsland omdat hij als student weigerde de 'loyaliteitsverklaring' aan de Duitse bezetter te ondertekenen. Begin 1944 keert Hans terug uit Duitsland vanwege 'hartklachten' van zijn moeder. Hij verlengt zijn verblijf op Schouwen- Duiveland door een symbolische liesbreuk operatie te ondergaan in Renesse, waarbij de dokter alleen een oppervlakkige huidsnede maakt, die hij meteen weer sluit met achterlating van duidelijk zichtbare hechtingen. Als onder duiker verdeelt Hans zijn tijd tussen Moermond en de geïnundeerde boerderij Kijkuit. Verhuiswagen met Jaap en Marie Verseput arriveert bij Moermond. 76

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 78