Steunpunten, weerstandsnesten en zware geschutsopstellmgen in hel Zeeuwse kustgebied. van de leiders van het verzet op Zuid-Beveland. Bies is getrouwd met Mell, de zuster van Co. Bies wordt in eerste instantie niet vertrouwd door de bevrijders en 24 uur lang gevangen gehouden in een put op het erf van Zeevaarts boerderij. Later vertrekt Bies als ambulancearts met de geallieerden richting Duitsland. Co helpt zijn zuster Mell en haar twee kinderen, Digge en Jan evacueren naar Terneuzen via nieuwe amfibische voertuigen, genaamd Buffalo's. Co ontmoet Nederlandse soldaten uit Terneuzen, die door de geallieerden ingehuurd zijn als verkenners en tolken voor deze landing. Eén van hen, Willem de Ridder, gaat het vee van de geëvacueerde Zeevaarts melken, onder andere de koe Corre, die na haar eerste kalf in September 1943 naar Cor vernoemd is. Artillerievuur van de geallieerden veroorzaakt zware schade in dorpen als Ellewoutsdijk, Hoedekenskerke en Kwadendamme. Een kapelaan uit dit laatste dorp komt lopend naar Baarland om de geallieerden te verzoeken het artillerievuur te staken: de Duitsers hebben al dagen geleden het dorp verlaten. In het door artillerievuur beschadigde dorpshuis van Baarland, treft Co een half orgel aan met verbogen toetsen en het muziekboek opengeslagen op het lied: In naam van Oranje'. Op 29 oktober verbeteren de weersomstandigheden: de geallieerden kunnen weer vliegen. De rest van Zuid-Beveland wordt snel bevrijd. Canadese soldaten varen 2 november naar Noord-Beveland en bevrijden het eiland, waarbij één OD-er sneuvelt. De Duitsers op het vrijwel volledig geïnundeerde Tholen hebben zich naar het Noorden teruggetrokken. De verdedigingswerken op Schouwen, Walcheren en Westelijk Zeeuws-Vlaan- deren zijn uitgebreider dan die in de rest van Zeeland, zie kaartje. De Duitse generaals verwachten dat de gealli eerde invasie/bevrijdingspogingen van uit het Westen zouden komen. Een bijverschijnsel van dit onjuiste strate gisch concept is dat onderduikers op Noord- en Zuid-Beveland en oostelijk Zeeuws-Vlaanderen minder snel ont dekt zullen worden dan onderduikers op Schouwen, Walcheren of westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Co Vriesendorp is vooral in 1943 een onhandige en onvoorzichtige onderduiker maar heeft zijn voordeel kunnen doen met de lage concentratie van Duitse soldaten en artillerieposten op Zuid- Beveland. De Duitse verdedigingswerken in Zeeland. Illustratie uil het boek van Van derHam. O 1 M Vrouwenpolder M o Domburg Jo Oostkapelle 84

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 86