gewoonte is', neemt Co uiteindelijk de kleren over van Ian Havelaar - hij kan ze goed gebruiken - onder de belofte dat hij ze later aan lans weduwe To Havelaar-Dutilh terug zal geven. To is een zus van Ian Dutilh, Co's vriend en collega op het advocatenkantoor van Co's oom Pip Rens in Dordrecht, waar Co werkte tot mei 1942. Op 8 mei marcheerden PIB officieren in een triomfantelijke parade Den Haag binnen. Mevrouw Van Assen-Renssen, schoonmoeder van de eerste auteur, was bruidsmeisje bij het huwelijk van Ian en To Havelaar-Dutilh. Zij herinnert zich dat To pas bij die gelegenheid van de PIB-officieren hoorde dat Ian gesneuveld is. De onverwachte actie van de Duitsers op Noord-Beveland op 25 november houdt mogelijkerwijs verband met een door Hitier en zijn generaals sinds de zomer voorbereide actie - 'Unter- nehme am Rhein' - door Churchill omgedoopt tot 'Battle of the Bulge', die op 27 november had moeten beginnen. The Battle of the Bulge begint echter pas echt op 16 december 1944, wanneer het slechte weer (mist, sneeuw, strenge vorst) de geallieerde piloten in België verhindert in actie te komen. The 'Battle of the Bulge', het Ardennenoffensief De stippellijn is the bulge. De onderbroken pij len van De Jong, geven de Duitse aanvalsplannen aan. De zwarte pijlen beginnend op Schouwen- Duiveland zijn vait de auteurs en geven de door de Duitse mili tairen uitgevoerde offensieve acties aan in november '44, december '44 en januari '45. Op zondagavond 26 november in Renesse waarschuwt Cor haar schoonouders dat haar bevalling op gang gekomen is. Het is na spertijd. Jaap Vriesendorp stapt onmiddellijk op een fiets om in het dorp dokter Westhof, een ondergedoken verzetsman uit Amsterdam, te waarschuwen. Een Duitse patrouille op de Laone probeert tevergeefs Jaap tegen te houden. Volgens de overlevering fietst Jaap dwars door de verbouwereerde Duitsers heen, uitroepend: "Der Storch ist da; zum Artzt". Bij het huis van de dokter aangekomen bonst hij zo hard op de deur dat de arts denkt dat de Duitsers hem komen halen en doet alsof er niemand thuis is. Wanneer de dokter uiteindelijk op Moermond arriveert, hebben de bewoners van Moermond zich al verzameld in de zitkamer en blijven de hele nacht op. Hans Verseput in zijn beste donkere pak: "het wordt toch een feestelijke gebeurtenis?" Om half zes de volgende morgen wordt Huibert Michiel Vriesendorp (de eerste auteur) geboren. 88

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 90