geslaagd Oranjefeest te danken hebben, van harte deze koninklijke onderscheiding.' Ook in ander verband laat Van de Wall van zich horen. Op 6 april 1922 houdt hij in 'het lokaal van de heer J. v.d. Moer' in Burgh een voordracht: Zuid-Afrika in woord en beeld. De organisatie is in handen van de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. De zaal zit stampvol en de opbrengst van de entreegel den (25 cent per persoon) is bestemd voor het Burgerlijk Armbestuur. Over zijn betrokkenheid bij Zuid-Afrika schrijft zijn kleindochter: 'Op een regenachtige woensdagmiddag in 1944 klom ik de zoldertrap op en probeerde mijn landerige gevoel van verveling te verdrijven door wat te snuffelen in de oude koffer van opa Van de Wall, de met tin beslagen hutkoffer die hij in 1902 mee terugbracht uit Zuid- Afrika, waar hij had meegevochten met de Boeren tegen de Engelsen. Hij werkte in Pretoria als typograaf bij de courant De Volksstemen af en toe nam hij deel aan verschillende commando's tijdens de Anglo-Boerenoorlog.' (p. 133) Dezelfde lezing wordt ook nog op 14 december in Hotel Bom in Haamstede gehouden. In de crisis jaren wordt het Duinhuys verkocht en emigreert Jan van de Wall naar Zuid-Afrika, waar hij in 1945 overlijdt. Veranderingen Op haar eigen verzoek wordt aan de onderwijzeres juffrouw Schilt per 1 januari 1924 ontslag verleend. Zij heeft in de veertig Burghse dienstjaren vele generaties de eerste beginselen van het lezen en schrijven bijgebracht. Ook meester Marinus Griep neemt, noodgedwongen, afscheid van de school op grond van geneeskundig onderzoek en 'een verklaring van de Pensioenraad van ongeschiktheid'. Deze vaca ture kan, door een bezuinigingsmaatregel van de regering, niet meer worden ingevuld: verhoging van de klassendeler meer leerlingen per leerkracht). De vacature voor een onderwijzeres wordt in september 1923 opengesteld. In de raad is er nog enige discussie of er in de advertentie moet worden opgenomen: kennis van muziek strekt tot aanbeveling. Wethouder Heule vindt dit overbodig, omdat muziek in de opleiding wordt onderwezen. Een voordracht wordt al in november aan de raad aangeboden. Hierop staan de dames: 1. A.J.A. Hartog te Burgh, 2. A.P. Groeneweg te Neerbosch en 3. S.M. Bijleveld te Overslag. Na stemming blijkt dat er vijf stemmen op nummer één en twee stemmen op nummer twee zijn uitgebracht. Juffrouw Hartog wordt de nieuwe collega van meester Kosten. Adriana Johanna Anthonia Hartog werd op 16 november 1904 in Burgh geboren als dochter van molenaar Samuel Johan Hartog en Elizabeth Cornelia Hartog (beiden afkomstig van Scherpenisse). Zij volgde de opleiding voor onderwijzeres aan de Normaalschool in Zierikzee. Haar 'oefenperiode' bracht zij op de Burghse school door. De nieuwe collega van meester Kosten is tevens zijn aanstaande schoonzuster. De meester heeft zich namelijk op 28 januari 1922 verloofd met Toos Hartog, de oudste dochter uit het molenaarsgezin. Trouwplannen zijn er ook, want op 27 februari 1925 krijgt het hoofd der school toestemming van de raad om een schoollokaal te gebaiiken ter gelegenheid van zijn huwelijk op 13 maart. Door de bezuinigingsmaatregelen van de regering wordt het voor afgestudeerde onderwijzers en onderwijzeressen steeds moeilijker een baan te vinden. Voor de pas afgestudeerde onderwijzer Dirk Steur uit Burgh is dit de reden om zich in 1926 als volontair vrijwilliger zonder betaling) aan te melden om zo ervaring op te kunnen doen. Het derde lokaal staat leeg, zodat meester Steur daar les kan geven. 105

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2014 | | pagina 107