SCHIPBREUK - DÉjA VU De gelijkaardige schipbreuken van de Stad Zierikzee en de Roompot door Arthur Scheijde Inleiding Begin 1841 voer het grote Zierikzeese handelsschip Stad Zierikzee naar Birma in Oost-Indië (het huidige Myanmar). Na een lange teaigreis ankerde het op 11 december van dat jaar in de buurt van Fort den Haak ten noordwesten van Veere op Walcheren. De ankerketting van het schip brak die avond tijdens een storm. Het schip dreef af en leed schipbreuk op een zandbank vlak voor de kust. Halverwege 1853 kwam ook het grote Zierikzeese handelsschip Roompot na een lange reis uit de Oost vast te zitten op een zandbank voor Walcheren. De bemanning verliet het schip, waarna het loskwam en doelloos ronddobberde. Door aan boord geklommen mannen van een reddingkotter werd het daarna geankerd vlakbij datzellde Fort den Haak. Ook zijn ankerketting brak in het donker in een storm, waarop het schip afdreef en zonk tot op de bodem van de zee. Het was een pijnlijk déja vu voor Zierikzee, de stad waar beide schepen waren gebouwd. Na Napoleon De eerste naamloze vennootschap met vrij verhandelbare aandelen, de Verenigde Oost-Indische Compagnie (voc), was twee eeuwen lang een bron van inkomsten voor een groot deel van de Nederlandse bevolking. Tijdens de Gouden Eeuw was Nederland uitgegroeid tot het handelscentrum van de wereld. Na de Vierde Engels- Nederlandse Oorlog (1780-1784) ging het bergafwaarts met de multinational. Om reden van schuldsanering werd zij in 1795 genationaliseerd en hield de voc op de laatste dag van de achttiende eeuw op te bestaan. De periode van Franse overheersing brak aan. Na de Franse nederlaag in de Slag bij Leipzig van oktober 1813 trokken de Franse troepen zich ook terug uit Nederland en kreeg ons land zijn vrijheid terug. Op 16 maart 1815 nam Willem I Frederik van Oranje-Nassau (1772-1843) de titel Koning der Nederlanden aan en was het Koninkrijk der Nederlanden een feit. De Nederlandse industrie kreeg het zwaar te verduren doordat de Franse afzetmarkt verloren ging en Groot-Brittannië voor flinke concurrentie zorgde. Handelsschepen voor de handel op de Oost waren er niet in overvloed, aangezien de vloot van de voc tijdens de Franse bezetting was verkocht. Om de bouw van schepen in Nederland en de handelsvaart te stimuleren richtte koning Willem I in 1821 het Ionds Nationale Nijverheid op. Bedrijven konden hier langlopende kredieten krijgen om hun productie te vernieuwen en zich te richten op innovatie. De Nederlandse Handelsmaatschappij werd daarnaast verplicht om Nederlandse schepen te gebruiken voor de import van exotische producten als thee, koffie, suiker en indigo. In steden als Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Zierikzee begon men weer een jaarlijks toenemend aantal schepen te bouwen. De Stad Zierikzee In december 1838 werd in Zierikzee de kiel gelegd voor een houten bark met koperbeslag van 400 Javalasten dat de naam Stad Zierikzee zou dragen. Een schip 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2014 | | pagina 26