De geschiedenis van de eendenkooi Opnieuw beginnen Een zoon van de bedijker van de Anna Jacobapolder, J. W. del Campo, vroeg in 1886 schrifte lijk aan de Koning toestemming voor de oprichting van een een denkooi in een oud krekenstelsel in het noordelijk deel van de polder. Deze toestemming werd verleend en het afpalmgsrecht werd bepaald op 625 m, gemeten uit het midden van de eenden kooi. Dit afpalingsrecht moest met borden in het terrein wor den aangegeven. Vanaf waar schijnlijk 1882 heeft ook een eendenkooi in de zuidwestelijke hoek van de polder gelegen. De ze kooi is rond 1916 geslecht. De eerste kooiker op de in 1984 door het Zeeuwse Landschap aangekochte kooi was Willem van der Giessen. Vanaf 1926 tot op heden wordt het kooikersvak hier uitgeoefend door de familie van Herk. De huidige kooiker, de heer G. A. van Herk, is reeds de derde generatie van Herk die op de eendenkooi werkzaam is. Waarschijnlijk zal de heer van Herk met door een zoon wor den opgevolgd. ken dan vertrouwen ze het niet. Ze geven dan een valse kwaak waardoor alle eenden op de kooiplas er in één keer vandoor gaan". Afgelopen jaar heeft van Herk niets kunnen vangen. In de war me zomer van 1983 zijn alle stal- eenden, het bedrijfskapitaal van de kooiker, doodgegaan aan bo- tulisme. De bacterie, die de ziek te veroorzaakt, kwam tot ont wikkeling in een met water ge vulde bouwput voor de in aan bouw zijnde Philipsdam. Eén slok van het vergiftigde water is fataal voor vogels. "Dit jaar be gin ik weer met het aankopen van zo'n vijftig "makke eenden" die hier gaan rondlopen en broe den. Deze makke eenden moeten dan weer staleenden aantrekken, zodat vanaf de nazomer weer ge kooid kan worden". Volgens van Herk zijn de ver diensten tegenwoordig te laag om van het kooien alleen te leven. "Voor de echte kooiker zijn ech ter het opbouwen van een vak manschap en het werken in de natuur van onschatbare waarde". 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1985 | | pagina 5