Met de Gedeputeerde op stap Een toekomstig reservaat van de Stichting of trachten beheersovereenkomsten af te sluiten met boeren? Dat was de centrale vraag die voor een deel van de Clingepolder in het uiterste zuidoosten van Zeeuws- Vlaanderen moest worden beantwoord. Onze Stichting had een duidelijk standpunt: reservaat. Alleen op die manier zou volgens haar dit prachtige stukje Zeeland voor altijd veiliggesteld kunnen worden. Niet iedereen was het daar mee eens. Na een langdurige overlegperiode moesten Gedeputeerde Staten een beslissing nemen. Voor onze gedeputeerde Mevrouw Maris-Koster was dit aanleiding om kenbaar te maken dat zij het gebied zelf wilde bezoeken. Onze Stichting verzorgde graag een rondleiding. Het werd een geanimeerd bezoek 14 en allen roemden de schoonheid van het kleinschalige landschap met zijn bosjes, vennetjes, akkertjes en graslanden. Een winters zonnetje en een fors pak sneeuw verhoogden de belevingswaarden nog eens extra. "Dat zit wel goed" was de algemene indruk die wij na het bezoek hadden. Er kwam een voorlopig standpunt van G.S.: reservaat! Onlangs ontvingen wij een afschrift van de G.S.-brief aan de Minister die de uiteindelijke beslissing in deze moet nemen. Zeer tot onze verwondering bleek dat G.S. van standpunt was veranderd. Zij verwacht dat er andere mogelijkheden zijn om dit natuurgebied veilig te stellen. En dat terwi|l het Rijk reeds met de aankoop heeft ingestemd. R.W. De Stichting gaf de gedeputeerde uitgebreide voorlichting over de waarde van de Clingepolder. Zij genoot zichtbaar van net prachtige klein schalige landschap. Mevrouw E. Maris- Koster, gedeputeerde van de provincie Zeeland, met onder meer de natuur bescherming in haar portefeuille. Een onderonsje tussen de voorzitter van de Stichting L. Eelkema (links), de directeur R. J. Willems (midden) en de gedeputeerde Mevr. Maris-Koster (rechts).

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1985 | | pagina 14