A. de Visser, florist I door J. W. Jongepier Grasjes Een gedeelte van de door De Visser ingevulde streeplijst. Op een streeplijst staan afkortingen van de weten schappelijke namen van alle inheemse planten. Per gebied worden de aan getroffen soorten "gestreept". De persoon van A. de Visser zal de meeste lezers niet zo bekend zijn. Voor degenen die zich beroepsmatig of uit hobby met wilde planten bezighouden is hij echter een begrip. De Visser heeft in Zeeland veel planten ontdekt en daarmee waardevolle landschaps elementen. Tijdens een gesprek op een zwoele julidag doet hij uit de doeken hoe een amateur-bioloog landelijke erkenning kon verkrijgen. Dat kost hem overigens wel de nodige moeite, want de nasleep van een longontsteking, het lome weer en de leeftijd van 87 jaar maken, dat hij soms letterlijk en figuurlijk aan het eind van z'n Latijn is. Hoe is die belangstelling voor planten ontstaan? "M'n vader was boer en als we gingen wieden, wees hij vaak de onkruiden aan en vertelde dan hoe ze heetten. Zo heb ik veel planten leren kennen." De Visser keerde, na een tijd beroepsmilitair te zijn geweest, in zijn geboortestreek terug in januari 1941. Hij kwam bij de Rijksverkeersinspectie en bezocht tot in 1963 overal in Zeeland de verkeerscontroleurs. "Ik ben gelijk in 1941 met inventariseren begonnen. Vaak ging ik op een werkdag een uurtje vroeger van huis om ter plaatse een streeplijst in te vullen". (Op een streeplijst staan de meeste wilde planten afgekort weergegeven; bij aantreffen kan men de betreffende naam aanstrepen). Had hij binnen zijn hobby een speciale belangstelling? "Eigenlijk kan ik dat niet zeggen. Weliswaar kwam ik veel aan de kust, maar daar kun je nu eenmaal Balcf.ra.re. B^ll. Bar,i.s.ve.vu. Bas:' Bel. Berb. Bert. Beta.m. Betu. Bi,ce.co.ff. Blac. Bl^eh. Bora. Bot,/. Brach.p.s. Brassica.ni. Brassice. Bri. Bro,atv,be,ca.co.e.h.i.l./.rac,ram,se,f.t. B/y. Bunia. Buniu. Bup, r,t. But. Cak. Cala,c.f.n.ps. Calen,a. Calep. Calla. Calli.a.ha.o.pa.n.s. Calfu. Calt. Caly.^.so.sp. Came. Camp,g.l.pa.pe,ca..des,ra..lus,ro.tCaps. Carda, a,f,h,i,jf. Cardamino. Cardu,a.e,n,t. Care,acyb.ac..is,ap.aq,ar,br.bu.car, cu.de, dia.dig.dio, di/a.di/ti, divu,e/t. e/o.er, ex.flftc, flavjho.hu.lae, las, lepi.lig.Hm, p!(,ot.cf,pai, pall.panice, panicu.pe, pi, polyp,pr./,pul. pun, rei. rem,ytro,se(se,p).yp.strig.sy,to.tr,ves.vulp. Carl. Carp. Caru,c,v. C/s. Catab. Catap. Cau,lap lal. Centaure,ca./,j(a,d,j,n,/) ,sc,so. Centauri, m.J.v. Centu. Ceph.d. Ceras,f,br,f,jl,p,s.p. Cerat,B,s. Chae, bChei. C^l. Cheny, bon, ca.cr, /.fo.g.h.m, o.p/ur.vu. Chon. Chrysa f.pa.s. Chryso.a.o. Cice. Cich,/. Cicu. Circae.a.l. Cirs.ac.yt.d.o.f./. Clad. Clay,p. Cle,vita,viti. Coch,a,d,o. Coel. Cole. Com. Coni. Cónr. Conva. ConvoCoriAm. Corn,sa.su. Coroni. Corono, d.f. Corr. Coryd,ca, cl.l.s. Cc/y\. Coryn. Crat.yfio. Cr'e,b,/,p,t,ve. Crith. Cucu. Cus,c.epith, eu.g.l. Cyna. Cynod. Cynog. Cyp6s. Cyp,fl.fu. Cys. Dac,a./ Daph. Dat.s. D^fu Deli. E)^lp,c. Des,c.f.s. Dia,arm,cart.d. Digital. DigitarDipl.m,^. Dips,pf. Dor.pa.m. Dra,m. Dro.a.i.r. Dry/,c/. l,o,ph,r,Idh. Ectyhoch. fechium. Ela./ie,hy,tEleo.a, ip.palfp/),pau. Elo. Ely. Em. Epil, aje,adn( p,l,ap ,lan ,o ,pjil .p/ ,rEpip, a.jf.p. Eq,#/hy,lit,p,r,s,te,v. Eric,cf. Erig,a/- Brio,/.g.l.v. Erod,c(p,d),g,m. Eropn. Erucas. Eryn, c.m. Erys ,fh.h. Euo. B/tp. Bupho,a,c,es,ep. p,I, pal .par, pf.pl,se,st.v. Euphr, l.mi.ne, ofof of.su),p, r( mo.r). Fago,e,f. Fagu. Festuc.at.p.o,p.r(dum.r)Festul. Fila,a.g.m.s. Fili.u. Frag, m.ve. Fyfn. Frjfx. Fri. Fu,b,c,/. V Ter gelegenheid van de 87- ste verjaardag van A. de Visser verscheen een spe ciaal Zeeland-nummer van het floristentijdschrift "Gorteria". Als Stichting werden wij in de gelegen heid gesteld om een aantal extra exemplaren van dit tijdschrift te kopen t.b.v. onze donateurs. Op de achterpagina vindt u een complete inhoudsopgave. Voor Zeeland-kenners is dit nummer een must. Het is wel zaak om er snel bij te zijn, want de voorraad is beperkt. meervinden. Ook de meelfabriek bij Middelburg en dergelijke bezocht ik graag voor uit het buitenland aangevoerde soorten. Soms deed je daar bijzondere vondsten Op de schoorsteen van een inmiddels gesloopte staalfabriek bij Terneuzen vond ik bijvoorbeeld het stijf hardgras. Zeer zeldzaam. Later ontdekte ik het ook bij Sluis, waar het nog staat." Ook andere geruchtmakende ontdekkingen weet De Visser zich nog goed te herinneren. In 1952 trof hij het laksteeltje (verwant aan het stijf hardgras) aan in de Verdronken Zwarte Polder. "Al spoedig kwam ik er achter, dat ik een zeer bijzondere plant had aangetroffen, verder alleen bekend van Texel en Terschelling. Aan iemand uit Den Helder, een inspekteur van de belastingen, heb ik toen gevraagd te willen nagaan of die groeiplaatsen er nog waren. Dat werd bevestigd met het toesturen van enkele gedroogde exemplaren ervan. Elk jaar ging ik geloof ik wel terug om te kijken of het de winter kon overleven en hoe dan wel. Want eigenlijk is het een

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1985 | | pagina 9