Vrijwilligers gevraagd! Laarzen van Kees van Gi 1st Hel Bezoekerscentrum Saeftinghe. te passen aan de functie van het bezoekerscentrum. Voor alle kunste naars bleek het bezoekerscentrum als locatie één van de uitdagingen. Alle spelen in op de locatie en stel len daar vooraf geen eisen aan. Een ander uitdagend aspect is voor hen het publiek, wat in dit geval vooral uit natuurliefhebbers bestaat. "Hen confronteren met 'kunst' is niet altijd even gemakkelijk", vindt Kees van Gilst. "Misschien wordt dat wel ver oorzaakt omdat het merendeel van dit publiek onbekend is met beelden de kunst. Maar je merkt wel, dat, als ze er voor open staan, deze vast legging van subjectieve ervaringen met Saeftinghe kunnen waarderen. Geweldig, dat Zeeuws Landschap daarvoor de mogelijkheid biedt! De paarse kiekendief van Ronald van Dokkum. Het bezoekerscentrum Saeftinghe is een voorlichtingscentrum met een moderne, interactieve tentoonstelling over de schorren en slikken van het Verdronken Land. Geschiedenis, flora en fauna komen uitgebreid aan bod in de vaste expositie, maar er zijn voortdurend wisselexposities te zien. Het Bezoekerscentrum Saeftinghe heeft enthousiaste vrijwilligers nodig. We willen meer activiteiten ontplooien; bijvoorbeeld met jongere kinderen het plankierspad opgaan en spelenderwijs leren wat er in Saeftinghe te zien is en welke vogels er rondvliegen. Ook in het centrum zelf kan door inzet van vrijwilligers het activiteiten aanbod verbreden. We denken aan natuurgidsen, of gewoon natuurliefhebbers, die het leuk vinden om met jonge (en oudere) mensen om te gaan. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met ondergetekende via het Bezoekerscentrum Saeftinghe; telefoon; 0114-633110. Diny de Putter

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 11