ADOPTIEGELDEN; WAT DOEN WE ERMEE? SPONSORNIEUWS et kan trouwe lezers van ons blad niet ontgaan zijn: de laatste jaren zijn nogal wat van onze natuurgebieden geadopteerd door bedrijven en instellingen. Adoptie is een vorm van sponsoring, waarbij een bedrijf zijn naam verbindt aan die van een bepaald natuurterrein. Het bedrijf betaalt jaarlijks een bijdrage in de beheerskosten en in ruil daarvoor worden door Het Zeeuwse Landschap tegenprestaties geboden; variërend van personeelsexcursies tot naamsvermelding in het terrein of ontvangsten van relaties van de sponsor. Met de adoptie is heel wat geld gemoeid. Geld dat zoveel mogelijk gebruikt wordt voor het concrete beheer van de terreinen. Voor het beheer van onze natuur gebieden worden door de overheid subsidies verstrekt in de vorm van een zogenaamde hectarebijdrage. Die hectarebijdrage is een vast bedrag per hectare, gebaseerd op het ge middelde kostenniveau. Daar zit meteen een adder onder het gras. Het beheer van een gebied kan enorm in kosten variëren. Het beheer van eendenkooien, landgoederen en bloemdijken kost vaak tenminste tien keer zoveel per hectare dan dat van uitgestrekte schorren, bossen of heidevelden. Zeker in een provincie als Zeeland, met veel kleine ver snipperde natuurgebieden leidt dat tot (te) krappe beheersbudgetten, waarbij alleen het noodzakelijkste beheerswerk kan worden uitgevoerd. Bovendien zijn de subsidies al jarenlang niet aangepast aan het stijgende kostenniveau. Voor extra's in de terreinen zijn we aangewezen op financiële steun van particulieren: donateurs, fondsen, en sinds enkele jaren dus ook bedrijven en instellingen. Hieronder een op somming de geadopteerde terreinen en van de projecten die mede dank zij de adopties konden worden uitge voerd of opgestart. Het Verdronken Land van Saeftinghe werd als allereerste terrein in Neder land geadopteerd door een bedrijf. Postorderbedrijf Neckermann, geves tigd in Sint Jansteen en Terneuzen, adopteerde het gebied. De ontvan gen bijdragen zijn gebruikt voor de realisatie van het Bezoekerscentrum Saeftinghe. De al jaren bestaande wens om meer bezoekers te kunnen ontvangen is daarmee in vervulling gegaan. Neckermann droeg veel bij aan de inrichting van het centrum: van kantoorapparatuur tot stoelen voor de filmzaal en de vloerbedekking op de bovenverdieping, (foto Saef tinghe, met logo Neckermann) Het landgoed Ter Hooge bij Middel burg is geadopteerd door onze huis bankier, de ABN-AMRO. De bijdrage is voor een deel gebruikt voor de plaatsing van een stereoviewer met beelden uit het terrein. Het is een voorziening waar het wandelende publiek dankbaar gebruik van maakt. De sponsorbijdrage wordt bovendien aangewend voor de realisatie van de Tuin van Zeeland. Dit project behelst de uitbreiding van Ter Hooge met een historisch heggenlandschap, zoals dat voor de Tweede Wereld oorlog op Walcheren te vinden was. De Berg van Troye, een fraai vlied- Vliedbergencomplex "Berg van Troye".

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 14