EK Ill Ter Hooge. pe ba^K v bergencomplex tegen de bebouwde kom van Borssele is een voorbeeld van zo'n snipper, waarvoor de ge wone hectaresubsidie ontoereikend is. Dankzij adoptie door energie producent EPZ konden infoborden worden vernieuwd, en kon een con serveringsplan voor dit historisch waardevolle complex in uitvoering worden genomen. Vliedbergen zijn erg in trek voor adoptie. Het feit dat het de oudste zichtbare sporen van bewoning in de Zeeuwse polders zijn is daar zeker debet aan. De Stem weekbladen in Middelburg, uitgever van Het Nieuws blad voor de Bevelanden en de Scheldebode adopteerde het vlied bergencomplex bij Baarsdorp. Ook hier wordt gewerkt aan een her stelplan voor het hele complex. Er komt waarschijnlijk subsidie in het kader van de regeling Waardevol Cultuurlandschap, waarbij de adoptie- gelden gebruikt kunnen worden voor de verplichte eigen bijdrage. Vlied bergen bij Koudekerke en bij Groede zijn, ter gelegenheid van de bedrijfs- opening, geadopteerd door HCZ Koole in Middelburg. Zeelandia in Zierikzee; producent van bakkerij grondstoffen, adopteerde onze na tuurterreinen in het Krammer-Volke- rak. Het geld wordt voor een deel gebruikt voor publieksvoorzieningen: verdere aankleding en inrichting van de vogelobservatiehut langs de Phi- lipsdam en de plaatsing van een stereoviewer. Ook kon een kleine boot worden aangeschaft voor toe zicht en kleine werkzaamheden op de eilanden. Krammer Volkerak. Zeelandia aanleg van een nieuw wandelplankier, dat de badgasten van de camping naar het badstrand leidt. Uit deze voorbeelden blijkt voldoen de dat de adoptiegelden een wel kome aanvulling vormen om extra's in de terreinen te kunnen realiseren. Er wordt op gelet dat de gelden ook ten goede komen aan het publiek. Niet in de eerste plaats omdat dat "sponsorvriendelijk" is. Maar vooral Sponsoring draait niet alleen om het geld; ook betrokkenheid van het bedrijfsleven is een belangrijk stuk draagvlak onder ons werk. Meer nieuws van de geadopteerde ter reinen in het volgende nummer. De Verdronken Zwarte Polder. in het besef dat draagvlak bij het publiek de belangrijkste pijler is voor het behoud van natuur en landschap. Ook dat is een reden om bij bedrij ven en instellingen aan te kloppen. Tot slot de Verdronken Zwarte Polder bij Nieuwvliet. De aangrenzende camping "de Pannenschuur" tekende hier voor een adoptie. De link tussen het bedrijf en de bestemming van de adoptiegelden is hier wel heel direct. Het geld is mede besteed voor de

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 15