UIT HET BEHEER VROEGE V OGELS/VERDRONKEN ZWARTE POLDER V ROEGE VOGELS IN SAEFTINGHE Wordt u op zondagochtend ook wakker met op de achtergrond fluitende vogels, krakende takken, knisperend grind...nee, niet vanuit uw achtertuin, maar geluiden uit uw radio. Want de opsomming gaat verder...ruisende bomen, burlende edelherten, demonstrerende milieuactivisten, klassieke muziek en de verzen van Ivo de Wijs., Als u herkent dat dit gaat over het radioprogramma 'Vroege Vogels' bent u niet de enige, want iedere zondagochtend luisteren een half miljoen Nederlanders naar dit programma van VARA Radio. Dit natuur- milieuprogramma is, op de nieuwsbulletins na, het best beluisterde programma op radio 1. Vanaf 1996 besteedt dit radio-pro gramma structureel extra aandacht aan de Provinciale Landschappen. Dat gebeurt door live-uitzendingen vanaf de mooiste plekjes van de afzonderlijke Landschappen. In november komt Het Zeeuwse Landschap aan bod. De derde zon dag in november kunt u genieten van een uitzending vanuit het Zeeuw se natuurgebied het Verdronken Land van Saeftinghe. U luistert naar de gezellige presentatoren Margreet Reijntjes en Ivo de Wijs, die u op een aansprekende manier interes sante informatie over dit gebied bieden. Want over dit grootste brak waterschor van Europa raak je niet uitgepraat. De ligging langs het Westerschelde-estuarium, de ver dronken dorpen, de unieke planten groei met bijzondere aandacht voor de zo typisch Zeeuwse lamsoor en zeekraal, de vroegere schaapskudden en huidige beweiding, de talloze vogelsoorten.... Misschien lijkt een bijna twee uur durende uitzending lang, u zult merken dat dit veel te kort is! Als aangename afwisseling tussen de informatie over het gebied en de muziek luistert u naar de column van Nederlands bekendste bioloog: Midas Dekkers. Het programma Vroege Vogels van de VARA kunt u iedere zondag ochtend van 8.08 tot 10.00 uur beluisteren op radio 1. C.A. EN NIEUW PLANKIER IN DE VERDRONKEN ZWARTE POLDER Het aanbrengen en onderhouden van recreatieve voorzieningen in de natuurgebieden van Het Zeeuwse Landschap, zoals gemarkeerde wandelroutes, observatiehutten, informatiepanelen en viewers, vormt een uitbreidend werkveld voor de Stichting. Vooral in reservaten langs de Zeeuw se kust, in de directe omgeving van het massatoerisme, zijn dergelijke voorzieningen noodzakelijk, en dienen daar 'zwaar' uitgevoerd te worden. Zo is afgelopen zomer, nog net voor de vakantie-vandalisme (geliefd materiaal voor kampvuren) hadden ervoor gezorgd dat het oude plankier technisch geheel was afge schreven. Het plankier verbindt een dijkovergang, de hoofd-toegang tot het gebied, en het strand van de Verdronken Zwarte Polder. En zo kunnen jaarlijks duizenden toeristen, grotendeels afkomstig van de om ringende campings, op een com fortabele wijze het natuurgebied doorkruisen. Het nieuwe plankier is gemaakt van eiken balken en robinia dekdelen en -palen, en kost f 120.000. Het is de Stichting helaas nog niet gelukt om van provincie en rijk jaar lijks een ex-tra bijdrage te krijgen voor het toenemend recreatiebeheer in de Zeeuwse natuurgebieden, on danks een sterke promotie van de overheden voor meer natuurgerichte recreatie. G.j.B. Herstel van het plankier in de Verdronken Zwarte Polder.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 17